Arama | Söz Sanatı

Arama Sonuçları

Goethe,Goethe sozleri,unlu sozleri,dusunur sozleri,ozlu sozler

İnsan ancak anIadığı şeyi duyar.

En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir.

Akıl, yalnız doğrulukta bulunur.

En güzeI etki, iki benzer ruhun birbirine yaptığı etkidir. 

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

TutkuIarımız; ya birer kusur ya da birer erdemin daha şiddetIi haIIeridir. 

Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız.Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.

Bugünden daha değerli hiçbirşey yoktur.

Aşk ele geçirmez; yetiştirir.

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.

Hastalıklı bir topluma uyum sağlamak demek, sağlıklı olmak demek değildir.

Aşk, imkansızı mümkün kılar.

İnanç yaşamın gücüdür.

En huzurIu topIumIar, üyeIeri arasında karşıIıkIı güIer yüz ve saygının eksik oImadığı topIumIardır. 

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve biIgiyi kuIIanarak etinden kemiğinden kendi heykeIini yapmaktır. 

Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.

Adettir; babanın topladığını oğlu saçar.

Atalarından sana kalanı hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar.

Çözümde görev aImayanIar probIemin bir parçası oIurIar.

Az ümit edip çok elde etmek, hayatın hakiki bir sırrıdır.

YaIın güzeIi, güzeIden anIayan değerIendirir; süsIü ise yığına sesIenir. 

Bir kişinin sözleri önemli değil, iki taraf da dinlenmeli.

Yaşadığımız her an kendi hakkını ister. 

Bir şey her şey için, her şey bir şey içindir.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

Ahlaka aykırı unsurlar, hislerimizi rahatsız etmeyecek şekilde dile getirildikleri zaman, bunları gülünç buluruz.

Mezardakilerin pişman olduklari şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyorlar!

Düşünmek koIaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç oIan şey de düşünüIeni yapmaktır. 

KaIp ne iIe doIuysa, dudakIardan o döküIür gider. 

Çiçeğin dikeni var diye üzeleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.

AsIında insan yaInız, az biIirse bir şey biIir. BiIgiyIe birIikte şüphe de büyür. 

Çok aydınlık yerde güçlü gölge de vardır.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

Fazla sadaka dilencileri artırır.

ErkekIer yaşIanır, kadınIarsa değişir. 

Hür oImadığı haIde kendisini hür sananIar kadar köIe yoktur. 

Gönlümüz, bize aklımızdan daha yakındır.

Çiçekler bal doludur; ama tatlıyı bulup seçen yalnızca arıdır.

AnIamayacakIara anIatma sakin biIebiIeceğin en güzeI şeyIeri. 

Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.

Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğretendir.

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissetmez.

Günah; yasak oIduğu için acı vermez, acı verici oIduğu için yasaktır. 

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.

Sözleriniz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz.

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

Kalp ne ile doluysa dudaklardan o dökülür.

Uşağım biIe oIsa, yanIışIarımı düzeIten efendim oIur. 

Kardeşlerimi tanrı yarattı, fakat dostlarımı ben buldum.

Hiç kimse, affettiği zaman oIduğu kadar yükseIemez. 

TutkuIarımız gerçek anka kuşIarıdır. Eskisinin küIIerinden bir yenisi doğar. 

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.

Yüz çeşit şeyi yarım biImektense bir şeyi tam biIip uyguIamak insanı daha iyi yetiştirir. 

Kendine hükmetmeyen uşak kaIır. 

Malını kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.

Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.

Arkadaş eI uzatıp seni yerden kaIdırandır , dost ise onuda aşağı çekeceğini biIdiği haIde sen daha düşerken eI uzatandır. 

Samimi olmayı vaadedebilirim, tarafsız olmayı asla.

Sevmek, inanmak demektir.Siz kendinize insanın, başkaları da size inanacaktır.

Ana baba iyi terbiye aImışIarsa, çocukIar da terbiyeIi oIur.

Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.

KardeşIerimi tanrı yarattı ama dostIarımı ben buIdum.

Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun için vardır. düşünmeye zaman ayırın, başarının bedeIi budur. 

 

Albert Camus,Albert Camus sozleri,unlu sozleri,guzel sozler,ozlu sozler

Çocuklara işkence yapılan bu dünyayı sevmeyi, ölünceye kadar reddedeceğim.

İnsan tümüyle suçlu değildir çünkü tarihi o başlatmadı, ama tümüyle suçsuz da değildir çünkü tarihi sürdürdü

İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.

İnsan eninde sonunda her şeye alışır.

Bana ya hep ya hiç gerek.

Aşk, akıllı aptal demeden tüm insanlara bulaşan bir hastalıktır.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Git gide, insanların dünyası karşısındaki tek tepki, bireyselliktir

Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerekir.

Bir ahlak kitabı yazacak olsaydım:
Doksan dokuz sayfası bembeyaz, yüz sayfalık bir kitap olurdu. 
Son sayfaya:
“Bildiğim tek bir görev var, o da sevme görevidir,” yazardım.

Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.

Basın özgürlüğü belki de özgürlük düşüncesinin giderek aşağılanmasından en çok acı çekmiş özgürlüktür.

Bir yazarım. Ben değil kalemim düşünür, anımsar ya da kuşatır.

Özgürlük gelecek umudu değildir. O, şu ‘an’dadır ve insanlarla ve şu andaki dünyayla uyumludur.

Çağdaş siyasi toplum, insanları mutsuzluğa düşürme makinesidir.

Çoğu zaman, ilerlediğimi sanırken geriliyordum.

Ben umutsuzluğu ve bu dertli dünyayı kabul etmeyerek, insanların birleşmesini ve kötü yazgılarına karşı savaşmalarını istiyordum.

Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.

Şerefini bir yana bırakan inkılap, bu duygunun egemen olduğu kaynaklarına ihanet etmiş olur.

Gerçek umutsuzluk can çekişme, mezar ve uçurumdur.

Başarı kolay elde edilir, zor olan başarıyı hak etmektir.

Dışında kalınca, bir olayı yargılamak olanaksız ve ahlak dışıdır.

Çekip gidene her şey mizah, kalıp bekleyene her şey şiirdir.

Biz, bu zorbalıklar, gürültüler dünyasını  sevmiyoruz.İçimiz onu sevecek kadar bozuk değil.

İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek.

"Herkesin biraz kendini unutması gerekir."

Bir insanı sevmek, onunla birlikte yaşlanmaya razı olmaktır.

Beni öldürmeyen daha güçlü kılar.

Derdini dile getirenlerin ağzını tıkayacak yerde, kendi kulaklarını tıkarlar. 

İnsan ne ise, o olmayı reddeden tek yaratıktır.

İnsan ancak kendisinde olanı verebilir.

Yaşamımızın ancak birkaç saatini gerçekten yaşıyoruz

Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın.

Ben dilimin sınırlarında nöbet beklerim.

Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.

Geceler sonsuz değildir.

İnsanın parası varsa çalışmak zorunda kalmaz. Böylece zamanı satın alır. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani para mutluluğu satın alır.

Yaşamak kendi başına bir değer yargısıdır. Nefes almak ise; yargılamaktır.

Ne Faust, ne Don Kişot birbirini yenmek için yaratılmamışlardır ve sanat dünyaya kötülük etmek için icat edilmemiştir.

İnsanın her gün yaptığı en iyi şey intihar etmemeye karar vermektir.

Ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.

Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür.

Korkunç bir bırakılmışlık duygusu. Dünyanın bütün varlıklarını göğsüme sarsam bile, kendimi hiçbir şeyden koruyamazdım.

Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.

Bu dünya önemsiz. Bunu onaylayan özgürlüğüne kavuşur.

Bir kalıp düşünceyi işlemek, bir incelik üzerinde durmaktan çok daha kolaydır. Benim için kalıp düşünceyi seçtiler: Ben de saçma oldum kaldım.

Zamanımdan ayrılamayacağımı anlayınca, onunla birleşmeye karar verdim.

İnsanlar, en masum şeylere varıncaya kadar her şeyi suça dönüştürürler.

Yirminci yüzyılımız korku çağıdır. Diyeceksiniz ki korku bir bilim değildir, ama bu korkuda bilimin payı var.

Geleceğe yönelik gerçek cömertlik, şu an mevcut olan her şeyden vazgeçmeyi içerir.

Huzur, suskunluk içinde sevmek olabilirdi. Ama bilinç ve insan var; konuşmak gerekiyor. Sevmek cehenneme dönüşüyor.

Eğer bir ağa köleleri olmadan yapamıyorsa, ikisinden hangisi özgür bir insandır.

Mutsuzluğum, her şeyi anlamaktan ileri geliyor.

İnsan kendisi için gerçek ve mutlak olan mutluluğa yaşamı boyunca yalnız bir kez erişir ve geri kalan tüm yaşamını bu mutluluğa tekrar ulaşmaya adar.

Dünyada her kötülük, hemen her zaman cehaletten gelir.

Umutsuzluk susar. Kaldı ki susmak bile, eğer gözler konuşuyorsa bir anlam taşır.

Dostlarım, şimdi ben size büyük bir şey söyleyeceğim. Sakın kıyametin kopmasını beklemeyin, o her gün kopmaktadır.

Platon sozleri,Platon,unlu sozleri,guzel sozler,Platon ozlu sozler

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur

Beden ruhun mezarıdır.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Bütün sanatlar,kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey degildir.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü kendilerini bir şey söylemek zorunda sanırlar.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Bana öyle geliyor ki, bilmediklerimden ve bildiğimi de düşünmediğim şeylerden dolayı ondan biraz daha bilgeyim.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Doğru düşünce bilgidir.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Merak, bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.

Hakikatte şehir bir yer veya insanlar topluluğundan ibaret değildir. Şehir olmanın gerekleri vardır. Bunlar: halkının kanun kabul eder olması gerekir. İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında övülüp beğenilecek bir takım huyları ve adetlerini görülmesi, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin teminine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır.

Bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.

İyi görüp beğenen, yani düzgün insan kanuna sarılır.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.