Bediüzzaman Said Nursi Sözleri
Bediüzzaman Said Nursi Sözleri

Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.

Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.

Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.

Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.

Allah nâmına ver, Allah nâmına al, Allah nâmına başla, Allah nâmına işle vesselam…

Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır.

Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

İnadın gözü, meleği şeytan görür.

Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika yamyamları.

İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetlerin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.

Bismillah her hayrın başıdır.

Zulmüyle âbâd olanın ahiri berbâd olur!

Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise Haşr’ın sabahı, berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir.

Zalimler için, Yaşasın cehennem…

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Bu dünya bir karalama defteridir.

Dost istersen; Allah yeter. Yâran istersen; Kur’an yeter. Mal istersen; kanaat yeter. Düşman istersen; nefis yeter. Nasihat istersen; ölüm yeter!

İslamiyet Güneş Gibidir, Üflemekle Sönmez! Gündüz Gibidir, Göz Kapamakla Gece Olmaz! Gözünü Kapayan Yalnız Kendine Gece Yapar!

Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir… Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.

Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür.

Madde inceldikçe mana kuvvet kazanır; ceset disipline edildikçe ruh adeta melekleşir. İnsan işte bu farklı dünyaların berzahı hüviyesinde yaratılmıştır.

Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur.

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde edebilen adam, kâinata meydan okuyabilir.

İmana gel ki elemden emin olasın; kadere teslim ol ki selamette kalasın.

Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.

Her şey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.

Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi: Halık-ı Kâinatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir

Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak, inançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev; insanlığa hayran ol..

Ölümü düşünmeme, kalbin paslı olmasından ileri gelir; ölüm korkusu da yakının azlığından.

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun!

Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.

Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.

Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu âlemi o pencereden seyreder.

Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.

Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın.

Sabrın mükâfatı zaferdir!

Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete girer.


Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Yorumlar
Yorum yaz