Platon Sözleri
Platon Sözleri

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur

Beden ruhun mezarıdır.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Bütün sanatlar,kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey degildir.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü kendilerini bir şey söylemek zorunda sanırlar.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Bana öyle geliyor ki, bilmediklerimden ve bildiğimi de düşünmediğim şeylerden dolayı ondan biraz daha bilgeyim.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Doğru düşünce bilgidir.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Merak, bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.

Hakikatte şehir bir yer veya insanlar topluluğundan ibaret değildir. Şehir olmanın gerekleri vardır. Bunlar: halkının kanun kabul eder olması gerekir. İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında övülüp beğenilecek bir takım huyları ve adetlerini görülmesi, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin teminine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır.

Bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.

İyi görüp beğenen, yani düzgün insan kanuna sarılır.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.


Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Yorumlar
Yorum yaz