Akıl - Akıllı Olmak Üzerine Güzel Sözler
Akıl - Akıllı Olmak Üzerine Güzel Sözler


Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz. - Konfüçyüs

Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa, özgür düşünemiyor demektir. - S.Fitzgerald

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. - Platon

İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz. - Albert Einstein

Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir. - Çin Özdeyişi

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler. - Hz. Ali

İnsanın akıllıca hareket edebilmesi için üç yolu vardır; birincisi, yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asil yoldur. İkincisi, önceden yapılmış iyi bir şeyi tenkit etmekle olur, bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince bu en acı yoldur, deneyerek ve uğraşarak bulduğun yoldur. - Konfüçyus

İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır. - Katip Çelebi

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler akıllı insan ise yalnız zamanında. - George Bernard Shaw

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. - Mevlana

Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim. - Albert Einstein

İnsan, zaman selinde kaybolmaya mahkumdur, ama aklı bu sonsuzlukta bir yıldız gibi parlayacaktır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

Akıl, yalnız doğruluk ile bulunur. - Goethe

Büyük insan zamanının önündedir; akıllı insan zamanında bir şeyler yapar; aptallar da zamanın önünde dikilirler. - Jean Baudrillard

Şeref, akıl ve edep iledir. Soy sop ile değildir. Soyluluğun en ilerisi, güzel edep ve sağlam terbiyedir. - Hz. Ali

Akıl daima gönlün oyuncağıdır. - François de La Rochefoucauld

Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. - Descartes

Yeter, aklından çıkar artık onu diyor kimileri. Siz de aklınızla değil de, yüreğinizle sevseydiniz anlardınız beni. - Cemal Süreya

Din insana ahlakı felsefe derinliği matematik cin fikirliliği tarih ise akıllı olmayı öğretir.

Ümit alanında her gönülü kendine bağla. Huzur meydanında akıllı bir dost ile ilişki kur. Bil ki: Toprak ve su ile yapılan Kabe bir gönül kıymetin de olmaz. - Ömer Hayyam

Hatadan sonra çare arayan akıllı sayılmaz; akıllı, çareyi hataya düşmeden önce arar ve kendisini hatadan korur. - Zeyyad

Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. - Mevlana

Bağırıp çağırmakla istediğini elde edemezsin. İstediğini elde etmek için aklını kullanmalısın. - Twelve Monkeys 1995

Akıldan nasibini almayanlarla geçinebilmek, aklın zaferidir. - Voltaire

Kendine aklı kılavuz edinmeyen kimsenin yaptığı işle, sonunda kendi gönlü yaralanır. - Firdevsi

Allah dersen mürteci, tanrı dersen çağdaşsın; bu özürlü beyinle, akıl nasıl bağdaşsın. - Necip Fazıl Kısakürek

Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar, hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar yavaş yavaş ölürler.

Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir. - Paul Edge

Akıl başka yerde olunca, gözler kör olur. - P.Syrus

Sanmayasın ki; aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşat eder. - Şems-i Tebrizi

Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı. Aklı kadar şerefli. Şerefi kadar kıymetlidir.

İnsan, talihsizlikten ve mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalıdır. - Thomas Cariyle

Akıllı bir kimse hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmaz. - Ralph Waldo Emerson

Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme. - Sadi

Akıllı bir insanın dünyası, bütün dünyadır. - Aristoteles

Yenilikler mantıklı düşünmenin ürünleri değillerdir. - Albert Einstein

Hayaller tombulsa hedef oluyorlar. Tatmin edici, Ortak, mantıklı, belirgin, ulaşılabilir, limitleri belirli. - Ahmet Şerif İzgören

Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. - Thomas Mann

Akıllı genç, cahil ihtiyardan hayırlıdır. - Hz. Ali

Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar, saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir. - Luc Vauvenarques

Akıl, akıl olduğundandır ki işlerin sonunu görür; sonu görmeyen akıl, nefis kesilir. - Mevlana

Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır. - Bertrand Russell

Eğer insanların her zaman akıllarıyla hareket ettiklerini varsayarsak, dünyanın gidişatından hiçbir şey anlayamayız. Akılsızlık tarihin en güçlü ilkesidir. - Amin Maalouf

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır. - Lao Tzu

Allah'ın, kendilerine verdiği akıldan razı olmayan kimse yoktur. Fakat akılsızların en aşağılığı aklıyla övünen kişidir. - Mevlana

Hayat bir savaştır, tek silahın aklın ve inancındır. - Atakan Korkmaz

Sadece akıl ve mantıkla hareket etme; içine duygu, vicdan ve insaf da kat.

En ucuz ve rahatsız edici şey; akıl satmaktır. - G.Santayana

Akıllı insan aptal bir sorudan, aptal bir insanın akıllı bir cevaptan öğrenebileceğinden daha çok öğrenir. - Bruce Lee

Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar. - François de La Rochefaucauld

Kaybettiklerimin arasında en çok aklımı özlüyorum. - Mark Twain

Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır. - Hz. Ali

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali

Büyük tehlike yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar. - Johann Wolfgang von Goethe

Akıl, himmet, tedbir ve fikir sahibi olmayan birisinin kapıcısı; "evde kimse yoktur!" diye ne güzel söylemiş. - Şeyh Sadi

Her insan hiç olmazsa her gün 5 dakikalık aptallık eder. Akıllı olmak bu sınırı geçmemekten ibarettir.

Akıl bilgiden mahrumsa, en büyük filozoflarda bile, son derece dengesiz bir şeydir. - F.Nietsche

Yeryüzünün iki gücü vardır: Akıl ve kılıç, çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir. - Eflatun

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler. - Thomas Jefferson

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. - Montaigne

Akıl yaşta değil baştadır; ama aklı başa yaş getirir. - Cenap Şehabeddin

Bir işi doğru yapmanın üç yolu vardır. Birincisi "akıl yürüterek" ki en saygı değeridir. İkincisi "benzeterek" ki en kolayıdır. Üçüncüsü "tecrübeyle" ki en acısıdır. - Konfüçyüs

Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemek hatasıdır. - Jon Ciardi


Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir. - Voltaire

Akıl akıldan üstündür. - Anonim

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. - Platon

Akıllı insan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir. - Publilius Cyrus

Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir. - Anatole France

Akıllı kadın bir aptalla mutlu olamaz. - G.Washington

Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır. - Andre Gide

Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle. - Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir. - Jean B. Moliere

Akıl, vücudun efendisidir. - Alfred de Vigny

Bir yargıç: iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. - Sokrates

Erken yatan erken kalkar insanı sağlıklı varlıklı ve akıllı yapar. - Benjamin Franklin

İnsanlar akıl bakımından üç çeşittirler: Kendiliğinden anlayanlar, kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar ve ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. - Nicola Machiavelli

Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur. - Lin Yutang

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. - Mevlana

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını aldığı nasihatin ise birçoğunu bir yana koyar. - Harry Carns

Bir kadın erkeğin gölgesinde yaşamayacak kadar akıllı; ama o gölgede dinlenmeyi bilecek kadar duygulu olmalı. William Golding

Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadiseler saadete de götürebilir. - Delaunay

Akıllı insan, herkesten öğrenen insandır. - Michel de Montaigne.

Akıllı görünme çabası çoğu zaman akıllı olmayı engeller. - La Rochefoucauld

Sadece daha akıllı biriyle oynayarak akıllanabilirsin. - Revolver 2005

Allah-u Teala, akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. - Hz. Muhammed

Akıllı o kişidir ki, insanların müptela oldukları belalardan ibret alır. - Mevlana

Akıl hazır değilse, göz göremez. - Emilie Serge

İnsan akılla pîr olur, saçı sakalı ağarmakla değil. - Mevlana

İslam'ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü de akıldır. - Hacı Bektaş-ı Veli

Bir insanın aklını beğenmemesi için, aklından ötesini görebilmesi gerekir. - Montaigné

İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir. - Yusuf Has Hacib

Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur. - Halife Mansur

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır; çünkü hiç kimse, aklından şikayetçi değildir. - Montaigne

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen akıllı bir insandır. - Epictetos

Hararet nardadır; sacda değildir, Akıl baştadır; taçta değildir, Her ne arar isen kendinde ara, Mekke'de, Kudüs'te, Hac' da değildir. - Hacı Bektaş-ı Veli

Akıllı insanlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşur; aptallar illa bir şey söylemek zorunda olduğu için. - Platon

Akılları kıt insanlar, güzelim topraklardan hoşlanan zararlı otlara benzer. - Balzac

Akılsız, yüzü güzele; akıllı, gönlü güzele talip olur. Zaman yüz güzelliğini tüketir; ama gönül güzelliğini artırır. - Mevlana

Gönül gözü kör olmuş. Akıl nerde kime ne? Gönlüm güle vurulmuş. Dikeninden bana ne... - Mevlana


Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. - Firdevsi

Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir. - John Locke

Dikkat edilmesi gereken ve cesaretli olunması gereken zaman vardır ve mantıklı bir kişi hangisi olduğunu bilir. - Dead Poets Society

Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap. - Mevlana

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli ama akıllı olmalıyız. - Montesquieu

Akıl süzgecinden geçirmeden, kalp teslim edilmez. - Onur Gör

Dünyanın uydusu ay, kalbin uydusu akıldır. - Knematirul

Akılsız insan vakit öldürür. Akıllı insan ise dinlenirken bile vakit öldürmez en azından düşünür ve hayal kurar. - Atakan Korkmaz

İçimizdeki akıl, eğer kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, büyük bir güç olurdu. - Wolfgang Van Goethe

Akıllı bir adam senin canının düşmanı bile olsa cahil bir dosttan iyidir. - Firdevsi

Akıl akıl olsaydı adı gönül olurdu, gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu. - Necip Fazıl Kısakürek

Akıllı adamlar söyleyecek sözleri olduğu için aptallar illa konuşmak zorunda oldukları için konuşurlar.

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir

Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali

Akıllı insan, kendi hayatında huzuru yakalamayı bilen insandır. Eğer huzurunuz yoksa tüm başarılarınız, tüm kazançlarınız sadece ve sadece dış görünüşünüzü değiştirir.

Akıllılar istedikleri şeyi akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir. - Sadi-i Şirazi

Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise, biz gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz. - Fatih Sultan Mehmet

Akıllı insan zamanı nasıl değerlendireceğini sıradan ise nasıl harcayacağını düşünür. - Ali Fuat Başgil

İman nedir? diye akıldan sordum; akıl kalbimin kulağına söyleyerek iman: "edeptir" dedi. - Mevlana

Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. - Haeckel

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. - Şems-i Tebrizi

Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçer.

Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır. - Çerkez Atasözü

Ölüm akıllı bir adamı hiçbir zaman apansızın almaz o her zaman gitmeye hazırdır. - Jean de La Fontaine

Akıllı bir adam kadınlar hakkında ne düşündüğünü söylemez. - Oscar Wilde

Her zaman, aklımızın izinden yürümeye gücümüz yetmez. - François de La Rochefaucauld

Duygunun yanında akıl daima adi kalır. - Balzac

Akılsız dost düşmandır. - Mevlana

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun; ama sakın onlara bunu söylemeyin. - Lord Chesterfield

Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme. - L.Chesterfield

Kulak, göz ve dil, sana aklı övmek için verilmiştir. Bütün iyilik ve kötülükler, bu üçünden doğar. - Firdevsi

İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. - Mihayloviç Dostoyevski

Akıllı bir kimse düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. - Beydeba

Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. - İmam-ı Gazali

Akıl; nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahret; şereflerin en yücesidir. - Hz. Ali

Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez. - Konfüçyüs

Ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım. - Sokrates

Hem kendimizi, hem başkalarını; iyiden iyiye bize tanımayı öğreten, akıldır. - Eflatun


Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz