Alparslan Türkeş Sözleri
Alparslan Türkeş Sözleri

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik beraberlik içinde olmaktır.

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin kirletmeyin yere düşürmeyin.

Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa tembelliğe ahlaksızlığa cehalete yalancılığa karşı büyük bir savaş.

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali gevşek disiplinsiz metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

Ahlâkçılık anlayışımız Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

İnsanlar; yoksulluğa açlığa susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe hor görülmeye aşağılanmaya ASLA müsaade müsamaha etmezler.

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz herkese yukarıdan bakacaksınız; ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz aşağıdan bakacaksınız.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Mücadeleniz zaferle sonuçlandı gazânız mübarek olsun. (Ülkücülere atfen SSCB dağıldığında söylemiştir.)

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.

Biz ne sağcıyız ne solcu; biz milliyetçiyiz...

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti mezhep ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Türklük bedenimiz islâmiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir. (Türkçü müsünüz İslamcı mısınız soruları ile ülkücüler parçalanmaya çalışılırken söylemiştir.)

Ülkücüler insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Sevgili vatandaşlar. Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Deniz-Kara-Hava Türk Silahlı Kuvvetleri elele vererek memleketin idaresini ele almıştır. (27 Mayıs bildirisini radyoda okurkenki ilk cümlesi)

Bölünme kabul etmez kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...

Türk Devletinin yenilmez zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz.

İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

Tanrı Dağı kadar Türk Hira Dağı kadar Müslümanız. (Türkçü müsünüz İslamcı mısınız sorularına vermiş olduğu bir diğer cevap.)

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgar tayin eder. (Muhsin Yazıcıoğlu partiden (MHP) ayrılınca söylemiştir)

Fikir iman ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Bir fikre bir ideolojiye kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek Türk Ülküsü demektir.

Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Cesaret yüreklilik atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Türk töresi Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.


Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz