Bozkurt ile ilgili sözler
Bozkurt ile ilgili sözler
Bugün Türk'e rütbe yok! Bu Mehmet'ler cengidir. Türk'ün her bir şehidi, Oğuz Kağan dengidir!

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? - Necip Fazıl Kısakürek

Kemailstiz, Türkçüyüz, Bozkurtuz ve Tam bağımsız TÜRKİYE'den yanayız! Her zamankinden daha gür sesle "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye haykırıyoruz!

Bu ülke Geçmişte Türk'tü, bugün de Türk ve ebediyen de Türk kalacaktır.

Bozkurttan çakallar, köpekler ve tilkiler korkar. Kendi mefâhirine düşman olanın bu âdi hayvanlardan ne farkı olabilir ki?.. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük, Türk milletinin ülküsüdür. Bir millet, ülküsünden korktuğu değil ona dört elle sarıldığı takdirde kazanır. - Nejdet Sançar

Ey Bozkurt Türk'ü, muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

3 Mayıs Türkçü Bayramımız kutlu olsun! Bugün senin düğün günündür Türk! Bugün, Türkçülerin ve milliyetçilerin ayaklanma günüdür...

Sen bendini yıkan asi su, sen engel tanımayan rüzgâr, sen Ergenekon dağından doğan güneş, sen Allah'ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul.

Her Bozkurt, bir Almıla bekler, hayatını kurmak için! - Hüseyin Nihal ATSIZ

Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranların sonu ne olmuş?

Ey Bozkurt, Kanını taşıyandan başkasına inanma.

Birliğimiz daimdir dostumuzu biliriz. - Bilge Kağan

Dağlar demirdendir dediler. Türk'ün yüreği çeliktendi. Öğrettik !

Olma böyle sinsi çakal, yahut engerek! Bozkurt gibi, kartal gibi döğüşmek gerek! - Hüseyin Nihal Atsız

Zevki sefa sürmesini bilmedik bu "Vatan" uğruna and içtik! Can çekişmeyi değil "Bayrak" uğruna can almayı öğrendik!

Bırak batsın güneş, bozkurtun asaleti dolunayda belli olur.

Eğer davanda haklıysan ölüm ağlatmaz güldürür! Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür.

Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik. - Gaspıralı İsmail

Söyler dilim, söyler ağzım, dağlara bozkurt lazım!

Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem'de şer Oğuz'da er tükenmez.

Dava adamı olmak için önce 'ADAM' olmak gerekir. Dava öğretilir ama 'ADAMLIK' öğretilemez. - Alparslan Türkeş

TÜRK diye bir yüce ad verdim. Önüne kılavuz kurt verdim. En üstün değerleri erdemi, en güzel ülkeyi yurt verdim! - N. Yıldırım GENÇOSMANOĞLU

Ülkünün ve hele Türk soyunun ülküsü olan Türkçülüğün manasını anlamak, elbette ki, bir seviye meselesidir. - Nejdet Sançar

Biz "Bozkurtuz!" demenin, ekmeğini yemenin değil, "Bozkurtuz" demenin "cefasını çekmenin" derdine düşmüşüz!

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Bugün kalkınmak, ilerlemek ve yükselmek için iki şeye ihtiyacımız vardır: Biri manevi kalkınmayı sağlayacak olan milli ülkü ve gelenek, ikincisi maddi kalkınmayı sağlıyacak olan bilim ve teknik... - Hüseyin Nihal Atsız

Sembol ile milletin birbirine en uygun düşeni, şüphesiz kurt ile Türk'tür. Çünkü kurt, hayvanlar dünyasının pençesi en sert olanı; Türk ise, insanlık âleminin yiğitlikte en önde bulunanıdır. - Nejdet Sançar

Atatürk değil mi? Onu da bilmezler. Bilselerdi, Atatürk hakkına İngilizce "Bozkurt" adında kitap yazıldığından haberleri olacaktı. - Hüseyin Nihal Atsız

Bize Türkmen demeyenlerin dili yansın. Biz Türkmeniz, Biz Bozkurtuz, Anlayan Anlasın, Anlamayan anlamasın.

Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün! - Alparslan Türkeş

Kapıya dayandıysa zulüm; ya istiklal, ya ölüm!

Turancılık ülküsü, Türk soyunun ülküsüdür. Onu beğenmeyenler, lüzumsuz veya tehlikeli bulanlar hatta karşısına dikilip baltalamaya çalışanlar bulunabilir. Fakat bunlar, Turancılığın Türk soyunun ülküsü olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu sebeptendir ki, bütün yıkıcı propagandalara, hileli oyunlara ve hatta baskılara rağmen, genç nesillerin ruhlarını ilahi bir ateş gibi sarmaya devam etmektedir. Ve günü gelince, Türk'ün içinden çıkacak demir bilekli ve çelik iradeli bir oğlunun buyruğunda bu büyük ülkü mutlaka gerçekleşecektir. - Ziya Gökalp

En baştaki meselemiz Türk milletinin milli bir ülkü ile güçlendirilmesidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır. - Alparslan Türkeş

Türklerin millî ülküsünden mi bahsediyorsunuz, Türk'e sevginin yanında, Moskof'a kini de yerleştirmeye mecbursunuz. - Hüseyin Nihal Atsız

Partilerde ülkü yoktur. İktidara geçmek veya orada kalmak için en aşırı tavizlerden çekinmezler. - Hüseyin Nihal Atsız

Vur Bozkurt'um vur tilkiye, kurtulsun Türkiye!

Türk genci tepeden tırnağa kadar, Türklük ruhu ve şuuru ile dolmaya mecburdur. Ancak bu ruh ve şuurdur ki, Türk gencine, bugünün çetin dünyasında yapmak zorunda olduğu büyük mücadele, yenilmez bir güç sağlayabilir.

Yalnız kazancımızı, midemizi, maddemizi düşünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok manaya, düşünceye, ülküye dönelim. İnsanlık budur. - Hüseyin Nihal Atsız

Asırlardır yük birikmiş sırtımızda Bir yanımda Türklük, diğer yanım vefa.

Ulusum, ulusların en büyüğüdür, Türk oğlu Türküm ben! - Altarın oğlu Tarkan

Ey Türk Kızı; sizler de, Ankara'ya sırtında mermi taşıyan, adsız dişi bozkurtlardan biri olunuz! - Hüseyin Nihal Atsız

Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur.

Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.

Ülkesini en çok seven, ülkesi için en çok çalışandır. - Mustafa Kemal Atatürk

Kurt'lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt'lar korkmaz!

Bozkurt yürekli, çelik bakışlı adamlar geldiğinde şanlandıracak gönül otağımızı dedik. Bekledik. Başka bir sevda koyamadık yüreğimize, puslu gönlümüzü eğlendiremedik. Çünkü; biz de her şeyden önce Vatanı sevdik.

Bu yurdu kanla aldık, kimselere vermeyiz. - Alp Arslan

Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk'ü değil, sizi korusun!

Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, kim bozabilir senin ilini ve töreni! - Bilge Kağan

Okuyucular üzülmesin. Çünkü: Bozkurtlar dirilecektir!

Hiçbir hakiki bahtiyarlığın bulunmadığına kani olduğum dünyada tek vazife ve teselli bildiğim ülkü şahıslardan sıyrılmış yüksek bir duygu ve düşüncedir. - Hüseyin Nihal Atsız

Ozan çalar kopuzu teller koparcasına, bir Bozkurt yeter itin onlarcasına.

Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz!

Damarda durmaz kan varsa akacağı, Gerekirse taş atan tanklar yapacağız.

Kurt ile köpek arasında tek bir fark vardır; kurt sevdiğinin peşinden, köpek ise herkesin peşinden koşar!

Türkçülük bir ülküdür. Millî ülküler yüzyıllar boyunca değişmeden yaşar. Değişen tarafları ana çizgileri değil, teferruat veya taktiğidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkçüler, milli ülkünün temsilcisi olan kimselerdir. - Hüseyin Nihal Atsız

Büyük insanlık hamleleri yapmak, millî ülküler ardında mı koşmak istiyorsunuz, sevginin yanına mutlaka nefreti de koyacaksınız. - Hüseyin Nihal Atsız

Deme bana kayı, oğuz, İlhanlı, türküm; bu ad her unvandan üstündür. Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, kazanlı, Türk milleti bir bölünmez bütündür. - Ziya Gökâlp

İnsanlık, ülkü için ve yarın için yaşamak, bu uğurda fedâkârlık etmek ve ölmektir. - Hüseyin Nihal Atsız

Bozkurt rozetinden tedirgin olanlar varsa milliyetçilik düşmanı olan kimselerdir. Bunların yola getirilmesi lâzımdır. - Hüseyin Nihal Atsız

Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

Korkmak ne demek? Korku hayvani bir duygudur. Kendini bir ülküye vermiş olan insan ve millet hiçbir şeyden korkmaz. - Hüseyin Nihal Atsız

Uluna da bozkurtlarım, uluna. Uluna da ince aylar doluna. Gafil durup güvenirsen soluna, Başın üzre sefil baykuş öttü bil! Öz yurdunu iki pula sattı bil! - N. Yıldırım Gençosmanoğlu

Bozkurt da ne oluyormuş? "Nihayet bir hayvan" deyince iş değişir. O zaman dünyada hiçbir şeyin, mânevî değeri kalmaz! - Hüseyin Nihal Atsız

Başı bir ülkücünün çekmediği hiç bir olaya katılmayın. - Alparslan Türkeş

Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!..

Günümüzde ise Türk milleti plansızlığın, ülküsüzlüğün dağınıklığı içindedir. - Hüseyin Nihal Atsız

Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem. Gururdur, namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi güldürmem.

Çakal yazar önsözü, bozkurt söyler son sözü!

Senin adın Türk! Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt'a it, ite yavrum dediler, kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene!

Dalından kopan yaprağın akibetini, rüzgâr tayin eder. - Alparslan Türkeş

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Durma düşman durma, gücünü arttır. Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bir kavme bu felaket azdır. Vur eski kölesi utandır onu. Bırakma uyusun, uyandır onu. - Ziya Gökalp

Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp "turan" olacak! - Ziya Gökalp

Bozkurtlar Ulusun, Tanrı Türkü Korusun!

Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz Bozkurt'uz, TÜRK'üz! Elhamdülillah.

Oğuz Han'dan bugüne, Kürşad'dan Kül Tegin'e, Kağan'dan Uç Bey'ine, Tonyukuk'lar, Korkutlar, dirilecek Bozkurtlar!

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan. Düşmanın ülkesi viran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak.

Analar var kurt doğurur, obayı devlet eder. Analar var it doğurur, obaya dert eder! Ülkücüler, Şerefsize şerefsiz der!

Bu hareket, isimleri okunduğunda konuşma kürsüsüne çıkanların değil, gecenin ayazında direğe bayrağı asanların hareketidir. - Muhsin Yazıcıoğlu

Biz kim miyiz? Bozkurt'uz! Canını vatan için vermeye hazır asenalarız, hamd olsun!

KURT, AVININ HER HAREKETİNE MÜSAMAHA GÖSTERİR. ANCAK, SONUÇ DEĞİŞMEZ: ÖLÜMDÜR!

Ey, öz çocuklarının boynunu sıkan düzen! Hak kırbacı ile halkın canını yakan düzen. Devşirme dervişlere tekke bırakan düzen. Her hesabın bir tersi, her zulmün süresi var. Bir tilki hükmü varsa, bir de kurt töresi var. Bir Bozkurt Töresi Var! - Ali KINIK

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.- Mithat Cemal Kuntay

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, uzaktan dertleşenler, selam sizlere. - Hüseyin Nihal Atsız

Bozkurtun soluğu ensenizde olsun!

Ahlakçılık anlayışımız; Türk ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir!

Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, Gözüm al "bayrak" arar kulağım "ezan" sesi - Necip Fazıl Kısakürek

Koç yiğitlik nam olmuş kırk yiğidin kırkına, Tanrı güç kuvvet versin Kürşadların ırkına!

Milletler, yabancı kuvvetlerin ordularınca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.

Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna. Tuğu kaldırmış olan, orduların Başbuğuna.

Haydi, artık dinsin ıstırapların, ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın, güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla. Kumandasız hazır olup onu selamla! Gönlündeki yaraların kanını dindir! Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir. - Hüseyin Nihal Atsız

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz! - Alparslan Türkeş

Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. - Necip Fazıl Kısakürek

Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz!

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır. - Alparslan Türkeş

BOZKURT gibi bakamıyorsan it gibi görmen doğal...

Biz, ülkünün ardında yürürken kendimizi güçlü duyuyoruz. Ancak inanmış insanların büyük işler yapacağını biliyoruz. - Hüseyin Nihal Atsız

Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin bir Bozkurt'tan türediğine inanmışlardır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük, Türk ülküsü, yani Türklerin her alanda her milletten üstün olması düşüncesidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Bir topluluktan ortak ülküyü kaldırın, insanların hayvanlaştığını görürsünüz. - Hüseyin Nihal Atsız

Aspanda Bürküt, Jerde Kökbörü bol! Gökyüzünde Kartal, yerde Bozkurt ol! - Arslanbek Sultanbekov

Çakallar bilmez, bozkurt olmak şereftir!

Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş

Çakkallar vatanı bölecekmiş, itler devam etsin, ürememeye yiğitler devam etsin yürümeye...

Milli ülkü tektir; değişmez. Adı Türkçülüktür. - Hüseyin Nihal Atsız

Ülkü uğrunda gönüller delidir. Kişiler ülkü için ölmelidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Selam olsun Turan ülkesinde uyanılacak sabahlara...

Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem. - Mete Han

Kür Şad ruhumuzdur öfkemiz Atsız. Erlik gününde hiç kalır mıymış bozkurt pusatsız.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. - Mustafa Kemal Atatürk

Türk köklü tek fikir, tek ülkü yalnız Türkçülüktür. - Hüseyin Nihal Atsız

Bana göre Tîcânilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur. - Hüseyin Nihal Atsız

Bu bayrak düşmez yere, ölmedikce son bozkurt!

Çünkü bizim davamız bugünün sandalye davası değildir. Bizim davamız asırlara bakan bir davadır. Bir ülküdür. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkçülük ülküsü bizden amansız bir görev ahlakı istiyor. - Hüseyin Nihal Atsız

Büyük ülküleri, millî davaları gündelik ve aşağılık siyaset oyunlarına karıştıranların kanaatı hürmete lâyık değildir. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk Kağanlarının soyadı Eçine, yani Kurt'tur. Devşirme ve komünist okulda Bozkurt rozetine, meydanda Bozkurt heykeline dayanamaz. - Hüseyin Nihal Atsız

Asırlar bize yaştır, Kemâl (Atatürk) ülküye baştır, Bize yol göster Kemâl, Anayurda ulaştır. - Hüseyin Nihal Atsız

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. - Mustafa Kemal Atatürk

Eyy bozkurt soylu! Olmaz böyle bitir bu oyunu. Kim ki göz koymuşsa vatanına, kurutmak farz-ı kifayet dir soyunu. Soysuzla kelam edilmez, vur boyununu!

Ergenekon'dan Malazgirt'e, Alparslan'dan Atatürk'e, Tarihten bu yana, Türküz, Bozkurtuz!

Ey Türkistan, şanlı ülke, güzel anayurt! Bir gün gelir kaldırırız yine bayrağı. İçimizden elbet çıkar yeni bir Bozkurt! Yabancıdan geri alır kutlu toprağı! ? Atsız

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz. - Alparslan Türkeş

İnancımız sarsılmaz, sağlamdır yüreğimiz. - Fatih Sultan Mehmet

Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir. - Alparslan Türkeş

Gökte Kartal, yerde Aslan, dağda Bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, Yaşasın Türk Ordusu!

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz