Evliya Sözleri
Evliya Sözleri
Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali (r.a.)

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur. - Yunus Emre

Zalimler için yaşasın cehennem. - Bediüzzaman Said Nursi

Bir kadın edepten daha güzel elbise giymemiştir. Bir erkek edepten daha güzel bir servet edinmemiştir. - İmam-ı Gazali

İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır. - Yunus Emre

Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani

Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. - Hasan-i Basri

Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. - Hz. Ömer (r.a.)

Duanı aziz bir yolcuyu uğurlar gibi yap. Çünkü dua, Hak katında bir yer hazırlar, elçilik yapar. - Abdülkâdir-i Geylanî

Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır. - Hz. Ali (r.a.)

Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnız ölecek, kabre yalnız girecek, yalnız kabirden kalkacak ve kendi hesabını yalnız vereceksin. - Hasan-ı Basri

İçi dışına, sözü işine uymamak, nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır. - Hasan ı Basri

Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. - Şems-i Tebrizi

Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. - Abdülkadir Geylani

Kişinin kendi nefsine hakim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hakim olması ise şekavettin tamamıdır. - İmam-ı Gazali

Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep! - Yunus Emre

Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. - Hz. Mevlana

Kadın ile erkek arasında fark yoktur. Fark senin görüşlerindedir. - Hacı Bektaşi Veli

Çok suyun ekinleri öldürmesi gibi, çok gülmek de kalbi öldürür. - Hz. Ömer (r.a.)

Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz. Allah'tan rızık yerine edep isterdiniz. - Hz. Ali (r.a.)

Sabır saadeti ebedi kalır, sabır kimde ise o nasip alır. - Yunus Emre

İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani

Allah'ın, kendilerine verdiği akıldan razı olmayan kimse yoktur. Fakat akılsızların en aşağılığı aklıyla övünen kişidir. - Hz. Mevlana

Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: 1) Nefsinin arzularına uyanlar, 2) Fıskını ilan edenler, 3) Zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri

Ademoğlunun başına gelen her türlü bela, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. - Abdülkadir Geylani

Allah, alemi bir kere "kün" (ol!) demekle yaratmaya gücü yetmez miydi? Bundan şüphen mi var? - Hz. Mevlana

Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olur. - Hz. Ali (r.a.)

Allah'a yemin ederim ki, gıybet, müminin dinini ifsat (bozma) hususunda, cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır. - Hasan Basri

Eğriyi kendinde arayan, doğruyu kalbinde bulur. Aşkına emekle yürüyen, dermanı derdinde görür.- Hz. Mevlana

Hararet nardadır; sacda değildir, Akıl baştadır; taçta değildir, Her ne arar isen kendinde ara, Mekke'de, Kudüs'te, Hac' da değildir. - Hacı Bektaş-ı Veli

Kalp salih olunca daimi zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk?ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder. - Abdulkadir Geylani

Allah'a ne zorluğu olur, alemi bir şahsa doldurur. - İmamı Rabbani

Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Yani Allahü Teala'ya ibadet ve itaat etmektir. - İmam Rabbani

Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Sabır, şükre eş bir aşk halidir. - Hz. Ömer (r.a.)

Mevla'sına hizmet edene dünya hizmet eder. Dünyaya hizmet edeni, o hizmetinde kullanır. - Erzurumlu İbrahim Hakkı

Ey gönül! Sen, aşkı ve sevdayı onda bunda mı sanırsın? Oysa o, senin bağrında hala anlamaz mısın? - Hz. Mevlana

Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. - Hz. Ali (r.a.)

Cahillerle tartışmaya girmeyin, zira ben onları hiç yenemedim. - İmam-ı Gazali

Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Ve bilirler ki gökteki ayın Hilal'den dolunaya varması için zaman gerekir. - Şems-i Tebrizi

Düşünün, sonra konuşun, yanılmalardan kurtulacaksınız. - Hz. Ali (r.a.)

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini örnek göstererek anlatınız. - Hz. Ali (r.a.)

Ademoğlunun başına gelen her türlü bela, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. - Abdülkadir Geylani

Marifet, konuşmaktan çok sükutta bulunur. - Darani

Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen'dedirler. Yemen'de olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler. - Hz. Mevlana

Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız. - Hz. Ömer (r.a.)

Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için hayırsızdır. - Abdulkadir-i Geylani (k.s.)

Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer (r.a.)

Şu dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, Gönlünü derviş eden hırkaya muhtaç değil. Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan? Var git yolunca yürü er yolu kalmaç değil. - Yunus Emre

En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani

Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. - İmam-ı Gazali

Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. - Yunus Emre

Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. - Bediüzzaman Said Nursi

Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir. - Yunus Emre

Tövbe etmek elindeyken ümidini kesene şaşarım. - Hz. Ali (r.a.)

Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi, kişinin Allahü Teala'yı iyi tanımış olmasındandır. - İmam-ı Gazali

Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Allah'ü teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. - Hz. Ömer (r.a.)

Nimetlere şükür nimeti artırır, zorluklara sabır işleri kolaylaştırır. - A. Geylani

Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur. - Hz. Ali (r.a.)

Eğer susarsan konuşman daha aydınlık olur. Çünkü sükutta hem sessizliğin ışığı, hem de konuşmanın faydası gizlidir. - Şems-i Tebrizi

Bir şeyi, elde edebileceğin yerde ara. İnci arıyorsan, denizin derinliklerinde ara, yoksa sığ kıyılarda köpükten başka bir şey bulamazsın. - Hz. Mevlana

İyi damat; Kazanılmış bir erkek evlattır. Kötü damat ise, kaybedilmiş bir kız çocuğudur. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir. - Hz. Ali (r.a.)

Cömertlik israf ile cimrilik arasındadır. - İmam-ı Gazali

Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. - İmam-ı Gazali

İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. - Hz. Mevlana

Ayıplarını örtmek ve nefsini selamete ulaştırmak istersen az söyle çok dinle. - Hz.Ali (r.a)

Şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir. Zira sen, cisminle değil ruhunla insansın. - İmam-ı Gazali

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. - Hz Ali (r.a.)

Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. - Hz. Ömer (r.a.)

Dilsiz ol, yalancı olma. - Hz.Ali (r.a.)

İhtiyarlığın, ölüm habercindir. Hz. Ali (r.a.)

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir. - Hz. Ali (r.a.)

Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus. - İmam-ı Gazali

İnsan, dış gözüyle bakar, fakat iç gözüyle görür. - İmam-ı Gazali

Tefekkür, sana iyi ve kötü fiillerini gösteren bir aynadır. - Hasan-ı Basri

İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani

Girdim ilim meclisine eyledim taleb, dediler ilim geride illa edeb illa edeb. - Yunus Emre

Zaruri miktar dışında uyumak, kalbi öldürür ve kurutur. Yetecek kadar uyumak, gayb sırlarının keşfine vesile olur. - İmam-ı Gazali

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. - İmam-ı Gazali

Hoştur bana senden gelen, Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş lütfunda hoş. - Yunus Emre

Ey insan Kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün. - Hz. Mevlana

Ya Rabbena hayreyle, Muhammed'e yar eyle, kabrimizi nur eyle, kabre vardığım gece. - Yunus Emre

Allah'a ulaşmanın önünde 4 engel vardır: 1. Şehvet 2. Çok yemek 3. Mal ve makam 4. Gurur ve kibirdir - Şems-i Tebrizi

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. - Hacı Bektaşi Veli

Dilinle yaptığın duaya, kalbin de inansın. - Abdülkadir Geylani

Aşk tuhaf bir bakıştır, ateşsiz bir yakıştır. Yaşamayan bilemez, kalpten kalbe akıştır. - Yunus Emre

Bir can var canında, o canı ara; Beden dağındaki gizli mücevheri ara; Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara; Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara. - Hz. Mevlana

Acelenin meyvesi yanlışlıktır. - Hz. Ali (r.a.)

Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece "doğru insansın" - Yunus Emre

Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerden vazgeçerlerdi. - Hasan-ı Basri

Ey oğul! Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin.- Abdulkadir Geylani

İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. - Abdülkadir Geylani

Sanmayasın ki; aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşat eder. - Şems-i Tebrizi

Her kişinin iki Resulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer. - Hacı Bektaş Veli

Sustum! Tuz basıp yaralarıma, ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor en derininde yüreğimin. Açmadım kimselere yüreğimi. Hançeri sadece kendime sapladım ve sustum. Aşkın gözyaşları / Şems-i Tebrizi

İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer. - Yunus Emre

Adil ol, kudretin sürekli olsun. - Hz. Ali (r.a.)

Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. - Hasan-ı Basri

Çocuğunda sevmediğin bir davranış görüyorsan, o davranış senin yaptığın davranıştır. Kendini düzelt. - Hasan¬ı Basri

Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için hayırsızdır. - Abdulkadir-i Geylani

Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. - İmam-ı Rabbani

Şu varlık aleminde mevcut olandan daha mükemmeli, daha üstünü olması mümkün değildir. - İmam-ı Gazali

Bir saatlik tefekkür, yetmiş yıllık ibadetten hayırlıdır. - Hacı Bektaşi Veli

Güzellik baktığın şeyde değil, bakışında olmalı. Yüz gözünün gördüğü değil, gönül gözüyle gördüğündür güzel olan. - Hz. Mevlana

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Sen talebi terk etsen de, kısmetin seni terk etmez. Kısmet, senin çalışmakla nâil olduğun bir şey değildir. - Abdülkâdır Geylânî

Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. - İmam-ı Gazali

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? - Şems-i Tebrizi

Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin. Kader. - Şems-i Tebrizi

Nice söz oka benzer, nice insanları yaralar. Nice nimetleri yok eder. Dili tutmak aklın başıdır, çok konuşma ise gönlü karartır. - Erzurumlu İbrahim Hakkı

Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nerden geldiğini unutmaması için. - Şems-i Tebrizi

Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. -İmam-ı Gazali

Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır. - Hz.Ali (r.a.)

İsraf sefahatin, sefahat sefaletin kapısıdır. - Said-i Nursi

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Yetmiş iki millete bir gözle bak, cümle yaratılmışa bir gözle bak, Hakk'ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gibidir. - Hacı Bektaş-ı Veli

Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma, cezalandırdığın zaman da sevinme. - Hz. Ali (r.a.)

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. - İmam-ı Gazali

Allah'ı anın, O'nu anmak şifadır. - Hz.Ömer (r.a.)

En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani

Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. - İmam Rabbani

Nerede akarsu varsa, orada yeşillik vardır. Nerede akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir. - Hz. Mevlana

Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. - Abdülkadir Geylani

İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. - Abdülkadir Geylani

Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. - Nizami

Cahil ile sakın şaka etme! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. - Hz. Ali (r.a.)

Alim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. - Hz. Ali (r.a.)

Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih eder. Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetine tercih eder. Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder. - İmam-ı Gazali

Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer. - Hz. Ali (r.a.)

Bir şeyi murad etme olmazsa, inat etme bil ki o Hak'tandır, dert etme. Görelim, Mevla'm neyler neylerse, güzel eyler. - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. - İmam-ı Gazali

Allah nasip ettirmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez. - Hz. Osman (r.a.)

Her çeşit yemeği gördüm tattım, sabırdan daha lezzetlisini görmedim. Hz. Ömer (r.a.)

Kalp mi insana sev diyen yoksa yalnızlık mı körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? - Şems-i Tebrizi

Ben istiyorum fakat Allah vermiyor, bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. İsteğini vermezse ona karşılık razı ve memnun olacağın başka bir hal verir. - Abdülkadir-i Geylânî

Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz. - Hz.Osman (r.a.)

Dağlar üzerine buğday dağıtın; Müslüman bir ülkede aç kuş kaldı denilmesin. - Hz. Ömer (r.a.)

Tam teslim ol; tıpkı toprağın çiftçiye teslim olduğu gibi. Zira ""aşk deryası"" nda teslimiyet yelkenini açmadan yol alınmaz. - Şems-i Tebrizi

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz