Güzel Ahlak Sözleri
Güzel Ahlak Sözleri


Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. - Alexis Carrel

Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar. - Anatole France

Namus içinde yaşanan bir çadır ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. - Hz. Muhammed

Edebin en önemli ölçüsü, başkalarının senden rahatsız olmamasıdır... - Mevlana

Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlâki değerlerine bağlıdır. - Martin Luther King

Din, güzel ahlâktır. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir.- Hz. Muhammed

Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir. - Anatole France

Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır. - Hz. Muhammed

Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir. - Ernest Hemingway

Edep elbisesi mümin olanın üzerine giyip bir daha üzerinden asla çıkarmayacağı en güzel elbisedir. - Hz. Muhammed

Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. - Wolfgang Van Goethe

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. - Hadis-i Şerif

Güzel ahlak kimseye yük olmamak fakat herkesin yükünü çekmektir. - Mevlana

Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır. - Hz. Muhammed

Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır. - Hz. Ömer

Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep! - Yunus Emre
Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır. - Hz. Ömer

İmanın kemali, güzel ahlakladır. - Hadis-i Şerif

Bir babanın evladına verebileceği en güzel hediye, güzel ahlak, bırakacağı en büyük miras iyi bir terbiyedir. - Hz. Muhammed

Güzel ahlakın en güzeli sana gelmeyene senin gitmendir. - Hadis-i Şerif

Üç şey kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak öfkeyi yenmek haramlara bakmaktan kaçınmak. - Caferi Sadık

Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar. - İmam-ı Gazali

En güzel edep, güzel ahlaktır. - Hz. Ali

Evvelleri "Ahlak, kitaplarda kaldı." derlerdi, şimdi "Eski kitaplarda kaldı." diyeceğiz. - İ.Hakkı Bıçakçızade

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. - Hadis-i Şerif

Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur. - Hz. Ömer

Akraba bağını gözetmek, güzel ahlak ve güzel komşuluk ülkeleri kalkındırır, ömürleri uzun eder. - Hadis-i Şerif

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. - Atatürk

Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz. - Napoleon Bonaparte
Banka soymak banka kurup işletmekten daha ahlakidir. - Bertolt Brecht

Aydınların görevleri son derece büyüktür. Hiçbir millet yoktur ki ahlâk ilkelerine dayanmadan aydınlansın; ilerleyebilsin. - Mustafa Kemal Atatürk

Ahlaksız insanlar, içilmez su gibidirler. - Mektupçu Agah

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. - Hz. Muhammed

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. - F. D. Roosevelt

İnsanların en hayırlısı, ahlakı güzel olanıdır.

Temel ahlak ilkeleri yoksa, boş yasalar ne işe yarar. - Horatius

Güzel ahlâk; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. - Hasan-ı Basri

Milli ahlakı olmayan kavimlerde, medeniyet olmaz. - Ziya Gökalp

Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda "yalan" ve "ihanet" bulunmaz.

Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir. - Immanuel Kant

Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur. - Hadis-i Şerif

Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar. - M. T. Cicero

Güzel ahlâk sahibi, ahlâkı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin dereceisine ulaşır. - Yunus Emre

Ahlâk ve fazilet, aklın dışarıdan görünüşüdür. - Hz.Ali

Kötü ahlaklı insan kırılmış saksı gibidir ne saksıdır ne de çamur. - Vehb Bin Münebbih

Eğitim bir insanı ahlaklı yapma sanatıdır. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol. - Hz. Muhammed

Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır. - Hz. Ali

Güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. - Şah Şüca Kirmani

Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım. - Mevlana

Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. - İmam-ı Gazali

Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir. - Ali Fuat Başgil

Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. - Hadis-i Şerif

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder. - Bernard Shaw

İnsanlara verilen şeylerden en hayırlısı, güzel ahlaktır.

En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır. - Graham Greene

Ahlak bakımından düşmüş olanlara manevi bir hayat bağışlamak. Ölüleri diriltmekten daha iyidir. - William Ellery Channing

Ruhumu kudret altında tutan ALLAH'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. - Hadis-i Şerif

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. - M. T. Cicero

Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir. - Wolfgang Van Goethe

Ahlaksız insanlar genelde kendilerini daha özgür sanırlar ama daha çok nefret veya sevgiyi hissetme kabiliyetleri eksiktir. - Charles Bukowski

Ahlak, insanları burunlarından sürüklemek için yaratılan bir araçtır. - Friedrich Nietzsche

Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır. İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır. - M.Akif Ersoy

Ahlâk konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır. - Mark Twain

Ahlak ve hukukun ilk kaynağı dindir. - Leibniz

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. - Hz. Ali

Her şeyde ahlak denilen kavram vardır; yeter ki aramasını bilin. - Lewis Carrol

Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir. - Peyami Safa

Cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey, ahlaktır. - Anonim

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. - Albert Einstein

Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır.

İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlâk sistemi, kurmaya muvaffak olamadı. - Socrates

Ahlakı güzel olan yumuşak söyler. Çok selam ve tatlı dil sevgiye sebeptir. Büyüklerin yolu güzel sözlü olmak ve açık selam vermektedir. - Hadis-i Şerif

Mevlana'ya sormuşlar; "Sen bu ahlakı kimden öğrendin?" diye. Mevlana da; "Ahlaksızlardan öğrendim" demiş. "Nasıl olur ahlaksızlardan ahlak öğrenilir mi?" demişler. Mevlana; "Evet öğrenilir,onlar ne yaptılarsa tersini yaptım ve doğrusunu buldum" demiş.


İnsan, yeryüzünde olan şeyleri görmezlikten ve bilmezlikten gelme hakkına sahip değildir ve bunun böyle olması gerektiren,çok üstün ahlaki nedenler vardır. - Dostoyevski

Ahlâk,üç haslette aranır. Onlar da; haramdan uzaklaşmak, helâlı aramak ve aile efradına imkân nispetinde genişlik göstermektir. - Hz.Ali

Edep ehli ilimden hali olmaz, edepsiz ilim okuyan alim olmaz. - Yunus Emre

Ahlak özel ve pahalı bir lükstür. - Henry Adams

Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. - Nicolas Boileau

Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır. - Lev Tolstoy

Terbiye sadece bir güzel ahlak meselesi değildir, aynı zamanda bir zevk-ı selim meselesidir. - Aliya İzzetbegoviç

Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz. - Hz. Ali

Ne kadar yükselirsen yüksel, ahlak ve faziletten yoksunsan bir hiçsin. - Johann Herder

Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. - Publius Cyrus

Ahlâk, cemiyetin temelidir. - François Rene de Chateaubriand

Güzel ahlâk; Allah'a karşı isyan edilmeyen şeylerde, insanlara muhalefet etmektir. - Hz.Ali

Ahlaksızların bağırışıyla yürekli yiğitlerin naraları tilkiyle arslanın sesi gibi meydandadır. - Mevlana

Tuhaf biz insanlar bukalemun gibiyiz. Ahlaki değerlerimizin rengini çevremizdekilerinkine bakarak seçiyoruz. - John Locke


Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz