İbretlik Sözler
İbretlik Sözler
Uzaklık deyip de dert ettiğin nedir ki sevgili. Biz Yaradan'ı da görmeden sevmedik mi? - Hz. Mevlana

Dünyaya önem vermeyiniz! Vallahi, dünya ancak kendisine önem vermeyenlere yaramıştır! - Hasan-ı Basrî

Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa sakın üzülme, aksine sevin. Çünkü çok yakında gülü de gönderecektir. - Hz. Mevlana

Bak ibret al yere düşen yaprağa, oda eskiden yukardan bakardı toprağa.

Ve zor durumlarda sabır gösterin: çünkü Allah, gerçekten, zorluğa göğüs gerenlerle beraberdir. - Enfal Suresi, 46. Ayet

Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti. - Enbiya Suresi, 83. Ayet

Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. - Hadis-i Şerif

Biliyorsan söyle ibret alsınlar; bilmiyorsan sus, adam sansınlar.

Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. - Haşr Suresi, 14. Ayet

Beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. - Hz. Mevlana

Aşık bir fedaidir. Aşığa göre; bir yerden bir yere göçmenin - ölümün yahut yaşamanın hiç bir farkı yoktur. - Hz. Mevlana

Unutma ki, nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. - Hz. Mevlana

Andolsun ki biz, sizden önce nice nesilleri, zulümleri sebebiyle helâk ettik. - Yunus Suresi, 13. Ayet

En son ölüm gelir, yine de erken deriz. - Mevlana İdris

Daim duamız olsun: Allah'ım! Bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. - Abdülkadir Geylani

Nefsine danıştın mı, o alçak ne derse, onun tersini yap. - Hz. Mevlana

Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir. - Yunus Emre

Aşık bir fedaidir. Aşığa göre; bir yerden bir yere göçmenin - ölümün yahut yaşamanın hiç bir farkı yoktur. - Hz. Mevlana

Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Az bir zevk. Sonra varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası! - Ali İmran Suresi, 196. Ayet

De ki: "Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız? - Kasas Suresi, 71. Ayet

Aşk'ı yaşamak istiyorsan; önce yaşamayı öğreneceksin. Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin. - Hz. Mevlana

Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir. - Furkan Suresi, 20. Ayet

Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan; sen erken davran ölmeden önce uyan. - Hz. Mevlana

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! - Furkan Suresi, 74. Ayet

İnsanların ne düşüneceklerinden çekiniyordun, oysa çekinmen gereken yalnız Allah olmalıydı! - Ahzâb Suresi, 37. Ayet

Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayat. - Hadis-i Şerif

Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor. Kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. - Hz. Mevlana

Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. - Hz. Mevlana

Bazınızı, bazınızla imtihân edeceğiz. - En'am Suresi, 6. Ayet

Akıllı o kişidir ki, insanların müptela oldukları belalardan ibret alır. - Hz. Mevlana

İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz? - Bakara Suresi, 44. Ayet

Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları, ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. - İbrahim Suresi, 42. Ayet

Başkalarının bahtiyarlığına imrenme. Çok kimseler var ki, senin hayatına gıpta ediyorlar. - Hz. Mevlana

Dünya lezzetlerini yıkan ölümü çokça anınız. Çünkü; o geçim darlığı çekenleri feraha kavuşturur, avutur, zenginlerin de ihtiraslarını frenler. - Hadis-i Şerif

Hayat avucundaki su gibidir; sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider. - Hz. Mevlana

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. - Yunus Emre

Beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. - Hz. Mevlana

Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış. - Hz. Ömer (r.a.)

Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. - Bediüzzaman Said Nursi

Otunu, suyunu bilmediğin gönüllerde koyun gütme. Yoksa "kaçıracağın keçilere" çobanlık yapamazsın. - Şems-i Tebrizi

Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız. - Hadis-i Şerif

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. - Hz. Mevlana

Altın ne oluyor, can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, Bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.- Hz. Mevlana

Hatırlamaz mı insan, bir zamanlar hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. - İnsan Suresi, 1. Ayet

Onlara: Rahmân'a secde edin! denildiği zaman: "Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!" derler ve bu emir onların nefretini arttırır. - Furkan Suresi, 60. Ayet

Ve zamanı geldiğinde, Rabbin sana kalbindekini verecek, seni hoşnut kılacak... - Duha Suresi, 5. Ayet

Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakit de ibret alır.

Mumundur karanlık veren sana. Anlatırdım bunu ama gönlünün beli kırılıverir. Gönül şişesini kırarsan artık, yaşamak fayda vermez. - Hz. Mevlana

İnsanların en akıllısı gördüğünden ibret, işittiğinden nasihat alandır.

Ölüyüm ama mezarda değilim. Diriyim ama hayatta değilim. - Hz. Mevlana

Ben istiyorum fakat Allah vermiyor, bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. İsteğini vermezse ona karşılık razı ve memnun olacağın başka bir hal verir. - Abdülkadir Geylani

Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz!" derler. - Bakara Suresi, 11. Ayet

Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke, insanın tiynetini ortaya çıkarır. - Hz. Ali

Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır. - Hz. Ali

Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun.

Demiri demir ile dövdüler, biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insan ile kırdılar, biri aç biri toktu. - Pir Sultan Abdal

Senin belirtin olmadan hayat belirtisi yoktur. - Hz. Mevlana

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur ne kimseye sitem eyle ne üzül. - Hz. Mevlana

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren. - Mehmet Akif Ersoy

Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. - Hz. Mevlana

Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? "Tarih" i "tekerrür" diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? - Mehmet Akif Ersoy

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. - Hz. Mevlana

Zulum ile abad olanın, akibeti berbad olur. - Yunus Emre

Ney sükutu anlatıyorsa neyzene yakışanda sükutu yaşamak olur. - Hz. Mevlana

Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Ve bilirler ki gökteki ayın Hilal'den dolunaya varması için zaman gerekir. - Şems-i Tebrizi

Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. - Hz. Mevlana

Kuşlara dahi bir yol çizen ALLAH, insanı yolsuz mu bırakacaktı? Beni yaratan elbet yolumu gösterir. - Şuara Suresi, 78. Ayet

Herkes ölümden ürker, korkar. Sufiler, ona bıyık altından gülmektedir. - Hz. Mevlana

Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların, istesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. - Hz. Mevlana

Bazı öldürmeler, kesmeler, darbeler hayat verir. Bahçıvan ağaçları budamasa dallar gelişir mi? Terzi kumaşı parça parça etmese elbise çıkar mı? - Hz. Mevlana

Mekke'yi fethetmeye giderken, yavrusuyla yolda uyuyan bir köpeği rahatsız etmemek için 10 bin kişilik ordunun yolunu değiştiren bir peygamberin ümmetiyiz. Hala ibret almaz mısınız?

Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme! - Hz. Ali

Verilmesi en kolay şey nasihat, alınması en güç şey ibrettir. - Droz

Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir. Unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir. - Hz. Mevlana

Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz