Merhamet ile ilgili sözler
Merhamet ile ilgili sözler
Vicdan terazisi çalışmayanlarla, merhamet edemeyenlerle ve vefa duygusu olmayanlarla yollarımı ayırmak, hayatta kendime karşı yaptığım en doğru şeydi. Herkes hata yapar ama siz kötüsünüz.

Gösterişsiz insanın yanına sokul. Hikaye orada... - Umay Umay

Dîvân-ı Hakk'ta sana nasıl muamele edileceğini bilmek istiyorsan, bugün O'nun (c.c) yarattıklarına nasıl muamele ettiğine bir bakıver. - Hadis-i Şerif

Vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden güzeli yok. - La Edri

Kim bir canlıyı/hayvanı, bir kuşu haksız yere öldürürse, kıyamet günü ondan şikâyetçi olacaktır. - Kenzu'l-Ummal

Sadece dillerinde değil kalplerinde de eksik olan şeyler var. Merhamet gibi, vicdan gibi, insanlık gibi...

Seni herkesten ayıran; sahip olduğun vicdan, merhamet ve edebindir. Okuduğun kitaplar, inandığın cümleler, söylediğin şarkılar değil!

Zor şeydir insan olabilmek; dürüstlük doğruluk ister. Güzellik, iyilik ister. İçtenlik, güven ister. Merhamet vicdan ister. Alçak gönüllülük, tevazu ister. Hoşgörü saygı ister. En önemlisi de; Kendini bilmek, haddini bilmek ister!

Kim Allah-u Zülcelâl'in mahlûkatına (hayvanlara) faydalı olursa o, Allah'ın yanında hayırlı insandır. Elimizden geldiği kadar Allah'ın yarattığı mahlûkata (hayvanlara) karşı menfaatli olalım. - Seyda Muhammed Konyevi

Ey oğul, üç kişiye acı; cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene. - Şeyh Edebali

Yalnız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değildir. Merhametli kişi başkalarının iyiliği için çalışan kimsedir. İyi kimse derdi olanlara deva olur. - Yusuf Has Hacib

İyilik, kötülük, merhamet, şefkat ve dahası bir çok şey insanın içindedir. İnsan hangisini seçerse, kalbinde o filizlenir.

Ya merhamet Sizsiniz, ya merhametsiz! İnsanlık merhamet üzerine kuruldu. Merhametini kaybeden insanlığını kaybeder!

Gönül kıymetlidir; ne değersiz pula, ne de merhametsiz kula düşür. Yönünü, merhametlilerin en merhametlisine düşür!

Kuşu ölen çocuğa taziyeye gittiğini öğrendiğim ilk ve tek insan Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgi, şefkat ve merhamet peygamberi.

Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet, Allah dendi mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sende korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer, Allah dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflar mevcut demektir. - Şemsi Tebrizi

Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. - Hz. Muhammed

Ne güzel bir hayalim vardı benim; sağım merhamet, solum şefkat olsun isterdim. Şimdilerde sağım solum; solunda adına kalp dedikleri, koca bir taş taşıyan insanlarla kaynıyor. - İbrahim Çoban

Herkesin penceresi tıpkı kalbi gibi. Kiminin ki; öfke, kavga, kin, nefret. Kiminin ki; dört mevsim bahar. Aşk, sevgi, şefkat, merhamet... - Arzu Eşbah

Şefkat ve merhamet varken. Tevazu ve alçak gönüllük varken. Yardım elimizi cömertçe uzatmak varken. Öfke ve hiddetimize mani olabilmek varken. Kalp kırmamalıyız.

Sevgi ve merhamet insanın içinde bir nehirdir, Ne kadar güçlü akarsa içinde kötülük tutunamaz. - Mevlana

İyilik merhamet saygınlık, çok yönlülük, sağlık zindelik ve duruş denge soğukkanlılık üret yetiştir. - Leonardo da Vinci

Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, gökteki de size merhamet etsin. - Hadis-i Şerif

Gayr-i meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir.

Bir kimsenin veli olduğu; tatlı dili güzel ahlâkı güler yüzü cömertliği münakaşa etmemesi özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet etmesi ile anlaşılır.

Araf Suresi, 149. ayet: Ne zaman ki (yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup, başları) elleri arasına düşürüldü ve kendilerinin gerçekten şaşırıp-saptıklarını görünce: "Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa kesin olarak hüsrana uğrayanlardan olacağız" dediler.

Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir. - Colton

Rum Suresi, 21. ayet: Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

Sevginin inmediği gönül merhameti tanımaz. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Kalp, menfi duygulardan kurtulduğu ve günah hastalıklarından sıhhate kavuştuğu zaman, mahlukata karşı merhamet ve şevkatle dolar. - Abdülkadir Geylani

Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek için değil, insanlık hassasının zevalini ilân etmektir. - Atatürk

Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm dünya yok olurdu. - Seneca

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. - Molla Cami

Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir. - Nazan Bekiroğlu

Eğer insanlara zarar verirsem özür dileme gücü ver bana. Ve eğer insanlar bana zarar verirse affetme ve merhamet gücü ver bana. - Mohandas Karamçand Gandi

Elemi bilmeyenin merhametine inanmayınız. - Cenap Şahabettin

Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allah-u Teâlâ'yı unutturacak her şeyden uzak dur.

Ne vakit bir umuda tutunacak olsam, insanların; sevgisiz, merhametsiz, taş kalpleriyle ördükleri duvarlara çarptım.

İsra Suresi, 54. ayet: Sizi en iyi Rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse sizi azaplandırır. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik.

Kendisinden öğüt isteyene, "merhametli ol" demek ne güzeldir. - Abdulah ibn-i Mesud

Üç tutku, basit; fakat ezici derecede kuvvetle hayatımı ellerinde tutmuşlardır: Sevgiye olan özlemim, bilgiyi araştırma merakım ve insanlığın çektiği acı ve ıstırap için duyduğum büyük merhamet. - Bertrand Russell

Göğüs kafesimizde kalp yerine kocaman boşluklar taşıdığımız için korkak, merhametsiz ve kibirliyiz.

Nerede akarsu olursa, orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur. - Mevlana

Bazen, güçlü olmak değil, merhametli olmak gerçekten güçlü olmaktır. - Alein Kentigerna

Uğradığın dertlerden dolayı mahluka şikayeti kes. Merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olursun. - Hz. Hüseyin (r.a.)

Vekarlı ruhlara âhanın merhameti de hasedi kadar ağır gelir. - Cenap Şahabettin

Çocuklar masumdur ve adalet isterler oysa çoğumuz kötüyüz ve doğal olarak adalet değil, merhamet bekliyoruz. - Jon Krakauer

Merhametten maraz doğar. - Atasözü

İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. - Sadi Şirazî

Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir. - İmam Şarani

Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.

Mü'minun Suresi, 118. ayet: Ve de ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."

Evladı olmayanda merhamet olmaz. - Atasözü

Güzelliğin kıvrılan bel olduğunu kim söyledi size. Anne güzelliği lazım bize. Merhametli ve inançlı.

Şöyle dua et: Rabbim! Affet, merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın! - Hadis-i Şerif

Acımak bir derttir çoğu zaman derdi acıya yığar. Mahlûkun acıması dertten doğar da Halik merhametiyle sevince boğar. Merhamet ok ok yürekler kanatır yaratılanda; merhamet eseri olarak yağmur yağmur sevindirir kulunu Yaratan da. - İskender Pala

Hac Suresi, 65. ayet: Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir.

Yâ Rabbî! Beni bağışla, tövbemi kabul buyur, bana merhamet eyle! Şüphesiz Sen tövbeleri çok kabul eden merhamet sahibisin! - Hadis-i Şerif

Merhamet yüce bir ruhun içini aydınlatacak tek ışıktır. Merhamet meşalesini diğer tüm erdemlerin önünde taşır. - Victor Hugo

Yüreklerimizi dolduran tek şey sevgi, iyilik ve merhamet olsun...

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. - Albert Camus

Enbiya Suresi, 83. ayet: Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın."

Merhamet etmeyene merhamet edilmez - Hadis-i Şerif

Nisa Suresi, 110. ayet: Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

İnsan merhamettir. Merhametin olmadığı yerde insan yoktur. - Nurettin Topçu

Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere. - Hadis-i Şerif

Aşksız iman, merhametsiz aşk, öfkesiz merhamet, merhametsiz adalet olmaz. - Salih Mirzabeyoğlu

Allah kullarının kalplerine merhameti yerleştirmiştir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder. - Hadis-i Şerif

Şefkatli ol, karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor. - Eflatun

Öfke yanardağ misali üfledikçe parlıyor Sabır merhametin eli külümüzü harlıyor.

Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnaz ca bir tahminidir. - La Rochefoucauld

İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir. Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır. - Charles Summer

Merhamet, afetlerin efendisidir. - Hz. Ömer

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. - K. Csatho

Üşüyorum ya Rab! Sevginle sar beni! Nefsime yenik düşüyorum ya Rab! Merhametinle kaldır beni!

Mü'minun Suresi, 109. ayet: "Çünkü gerçekten Benim kullarımdan bir grup: "Rabbimiz, iman ettik, Sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, derlerdi de,"

Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. - İbn-i Haldun

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. Merhamet ısmarlama olmaz, tatlı bir yağmur gibi gökten düşer, verene de alana da faydalıdır. - William Shakespeare

Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. - Hadis-i Şerif

Gözler ya merhamet ya da nefretin ışıldadığı bir kandildir. - Necip Fazıl Kısakürek

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. - Lavigerie

Bu gece size en ciddi yeminimi ediyorum adalet hızlı olacak dürüst olacak ve merhametsiz. - V For Vendetta

Merhamet, insanlık mâdeninin en kıymetli cevheridir. - Mark Twain

İsra Suresi, 8. ayet: Umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz Biz de (sizi aşağılık kılmaya ve cezalandırmaya) döneriz. Biz, cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri kıldık.

Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir. - Hz. Ali

Merhametli ol: Ey oğul! Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyle Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce olsun. Yeryüzünde olan mahlûkata merhamet eyle. - İmam Gazalî

Bütün annelerin kalplerini şefkatle dolduran sınırsız sultanın merhameti dayanılmazdır. - Muhammed Bozdağ

Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir. - Hz Ali

Yüreğinde sevgi ve merhamet olanın, dili de, yüzü de, gülüşü de, güzel Olur.

Merhamet ve zalimlik insan yüreğinde berbat gecenin gökyüzündeki hava şartları gibi mücadele ediyor, ama merhamet zalimliği yenecek çünkü o kutsal ve gün ışıdığında bu gecenin dehşeti geçip gidecek. - Halil Cibran

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir. - Andre Maurois

Zalimin zulmü olmasaydı mazluma ilahi merhamet olmazdı. - Nurettin Topçu

Muhabbet ve merhamet insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

Gözyaşları merhamete delildir yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. - Mevlana

Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol. - Ahmet Yesevî

Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlarda sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. - Mevlana

İyi insanlar merhametli olur, iyilik daima iyilikle karşılık bulur. - Konfüçyus

Allah insanlara acımayana merhamet etmez.

Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır... - Mevlana

Al-i İmran Suresi, 132. ayet: Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız.

Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. - Sadi Şirazi

İnsan, zekanın karşısında saygıyla eğilir; ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. - Dale Carnegie

Merhametli olmak ağlayanla ağlamak değildir; ağlayanın gözyaşını dindirecek bir çözüm yolu bulmak ya da bulmaya çalışmaktır. - Erdal Demirkıran

Merhamet içimizde bir yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve bizi en temel halinde insanlığımıza geri çağıran bir duygu. Verecek hiçbir şey yoksa bile elinde, kardeşinin acısı için kendini verebilir, kendi ruhunu, dostluğunu, kardeşliğini ikram edebilirsin. - Kemal Sayar

Her şey geçer. Güzellik kalır, iyilik kalır, merhamet kalır. Bu dünyada hakikatte uğruna yaşanmaya değer olan ne ise, o kalır.

İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış, kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. - E.Benson

İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. - Yunus Emre

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. - Hadis-i Şerif

Merhamet edenlere Rahman olan Allah'ta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin. - Hadis-i Şerif

Cennete ancak onu ümit edenler girer, cehennemden de ancak ondan korkanlar uzaklaştırılır. ALLAH ancak merhamet edenlere merhamet eder. - Hadis-i Şerif

Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. - İmam Muhammed

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. - Georges Duhamel

Revâdır gerçi öldürmek yılanı, Velî derviş isen incitme canı. - İbrahim Hakkı Erzurum

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti. - Churton Collins

Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır. - Bernard Shaw

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! "Allah'ın hoşuna gider de beni kayırır" düşüncesi! - R.Halid Karay

Nefsine mağlup, merhametsiz ve gâfil insanların dünyalık evleri; âdeta canlı cenazelerin aile kabristanıdır! - Osman Nuri Topbaş

En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir. - Beaumarchais

Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. - Montaigne

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. - Hadis-i Şerif

Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı. - Puşkin

Merhamet, acımak değildir. Merhamet, acıtmamaktır...

Aşk, merhametli bir efendidir. - A.Prevost

Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin. - Hadis-i Şerif

Merhametten maraz doğar, ama sen yine merhamet et.

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. - V. Cuosin

Her kim yol kesene acırsa, kervanı asıl vuran odur. - Şeyh Sadi

İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında muteber kimse merhametli olan insandır.

Halka şefkat yolunda: Güneşte onun gölgesi olacaksın, soğukta hırkası, açlıkta ekmeği. - İsmail ATA

Sende zulüm, haset, merhametsizlik ve bunlar gibi kötü huylar olduğu halde, bunlardan dolayı kendine gücenmiyorsun da bunları bir başkasında görünce ürküp rahatsız oluyorsun. Bu ürküş, insanın kendinden ürkmesidir. - Mevlana

İyilikseverlik ve merhametin en önemli tarafı bunu başkalarının dikkatini çekmeyecek şekilde yapmaktır. - Julia Quinn

Merhametli cerrah yara sağaltmaz. - Atasözü

Düşmana acıyan, kendine acımaz. - Francis Bacon

Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz