Mevlana Gönül Sözleri
Mevlana Gönül Sözleri
Allah, alemi bir kere "kün" (ol!) demekle yaratmaya gücü yetmez miydi? Bundan şüphen mi var?

Gönül, han değil dergâhtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır.

Bilmeyen ne bilsin seni gamlanma deli gönül, gönülden anlamayana bağlanma deli gönül.

Sözle anlatılan şey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek olduğunu da haber verir, yalan olduğunu da.

Ne kadar bilirsen bil anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır.

Ayıplarım seni ey gönül; hal bilmeze hal sorarsın, bülbül dururken kargadan gül sorarsın.

Gönüllerini Allah'ı anarak, iyi işler yaparak cilalamış, parlatmış olanlar renkten ve kokudan kurtulmuşlardır. Onlar, her an, işlerinde bir hoşluk, bir güzellik hissederler. Onlar bilginin şeklini, dış yüzünü, kabuğunu bırakmışlar da manasını ve özünü almışlar ve ayne'l-yakin bayrağını yüceltmişlerdir. Düşüncelerden, duyguların yükü altından kurtulmuşlar da aydınlığa kavuşmuşlardır. Benliklerini Hakk uğruna kurban etmişler, irfan denizi kesilmişlerdir. Herkesin korktuğu, ürktüğü, kaçtığı ölüme karşı, Hakk aşıkları, acı acı gülümser. Kimsecikler onların gönüllerine bir zarar veremez, zira zarar sedefe gelir, içindeki inciye gelmez.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur ne kimseye sitem eyle ne üzül.

Ey gönül! Kopan her ip istenirse bağlanır, ama bağlanan yerde düğüm kalır.

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.

İki âlemde de Allah'ın baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönle bakar.

Bütün cihanı araştırdım iyi huydan daha iyi bir haslet görmedim.

Lisânı ağızda olanı değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi. Tebessümü simâsında olanı değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi. Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi.

Senin belirtin olmadan hayat belirtisi yoktur.

İstiyorsan Hakk'a varmayı, Meslek edin gönül almayı, Bırak saraylarda mermer olmayı, Toprak ol, bağrında güller yetişsin.

Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Ey gönül! Sen, aşkı ve sevdayı onda bunda mı sanırsın? Oysa o, senin bağrında hala anlamaz mısın?

Nedâmet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle duâ ve tevbe et! Zirâ çiçekler, güneşli ve ıslak yerlerde açar!

Seni bir yeşerten bulunur.

Güzellik baktığın şeyde değil, bakışında olmalı. Yüz gözünün gördüğü değil, gönül gözüyle gördüğündür güzel olan.

Bir kaç gün su içmeyi bırak. Ağzını ebediyet şarabına daldır ki hakikat içesin.

Çalılar, otlar çabuk gelişir; fakat bir gül bir yılda gelişir.

Karıncaların sesini duyan Rabbim, Elbette gönüllerin feryadını da duyar.

Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.

Herkes ölümden ürker, korkar. Sufiler, ona bıyık altından gülmektedir.

Her ne kadar dil ile anlatılması pek parlak ve aydınlatıcı olsa da aşkın dile düşmemesi, söylenmemiş kalması ve gönülde duyulması daha parlaktır.

Ey gönül! Aşık olunca kalbin öyle çok yüksek sesle atar ki, aklının sesini asla duyamazsın.

Üzülme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma; yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar.

Bende senin Aşk'ından söz eden gönül varken, artık kim benim gönlüme hükmeder.

Bedenler ağızları kapalı testilere benzerler. Sen testinin içinde olana bak, testiye bakma.

Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?

Ey gönül ses etme! Bekle! Ya nasip de Rabbine bırak.

Ey gönül! Gülü seviyorsan dikenini de seveceksin, deryayı seviyorsan dalgalarını da seveceksin, vuslatı seviyorsan firakını da seveceksin, sevgiliyi seviyorsan nazını da seveceksin, hayatı seviyorsan ölümü de seveceksin.

Ey sevgili! Seni sevmeye bir bahane yeter.

Hadi yaramı sarmaya merhemin yok. Yalandan da olsa gönül alamaz mısın?

Ey Gönül! En acı ilaç ayrılıktır; zira onun içinde Aşk gibi bir şifâ saklıdır.

Göklerin yolu, İçtedir, gönüldedir, sen aşk kanadını aç, aşk kanadı kuvvetli olursa merdiven arama derdi kalmaz.

Ey gönül, Hakk'tan gelen gamı, kederi bir lütuf olarak bil de, ondan yüz çevirme, onun içine gir. Çünkü sabır sıkıntının anahtarıdır.

Aptalın sevgisi, ayının sevgisidir; kini sevgidir, sevgisi kindir.

Aşkın madeni gönüldür. Allah'ın tecelligahı mahzarı da gönüldür.

Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.

Aşk vadisinde, hiçbir nişane, hiçbir iz yoksa üzülmemeli; çünkü, Hakk'ın lûtfuyla bazen umutsuzluktan bile umutlar doğar. Ey gönül, sakın umutsuzluğa düşme! Allah'tan umudunu kesme ki, bazen can bahçesinde, sögüt ağacının dalı bile hurma verir.

Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz!

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

Gönül, gönül verilerek alınır.

Ey Gönül! Şimdi sorarım sana, hangi Aşk daha büyüktür. Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi?

Eğer dua için temiz bir nefesin yoksa temiz gönüllü bir dost bul da ondan dua iste.

Susmak; mana eksikliğinden değil, belki mananın derinliğindendir.

Şu gönülde, sevgi şimşeği parlayınca, bilmiş ol ki, o gönülde sevgi vardır. Senin gönlünde de Allah sevgisi iki kat oldu, arttı ise, şüphe yok ki Allah da seni seviyor demektir.

Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır. Ey gönül! Sabırlı ol! Aşk sabretmektir!

Cahilin eziyetlerine sabretmek, ehil olanlara ciladır. Nerede bir gönül varsa sabırla cilalanır.

Gönül almayanı bilmeyene ömür emanet edilmez.

Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin. Kibri bırak, alçakgönüllü ol.

Toprakta biten güller solar gider. Gönülde biten güller ise kalıcı ve hoştur.

Dediler ki: gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönül'e giren gözden ırak olsa ne olur?

Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Anladım ki gönül çuvalımdaki, kelimeler sana yetmez. Oysa gönlüm güzel olmazsa bahçemde bir gül dahi bitmez. Ey sevgili, senin "aşk'ın" daim olsun, benim yaram olsa da fark etmez.

Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa, o kişi karanlıklarda, Allah'ın nurundan habersizdir.

Alçak gönüllülük, insanı yücelten bir değerdir.

Dua edecek güzel bir gönlün yok ise, güzel yürekli insanlardan dua iste.

Canan'a can olan bilmez canının kıymetini. Canan da bilmez canına can olanın kıymetini.

Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Şaşılacak olan odur ki bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.

Gönlünü dikenden temizlersen sonsuz gül bahçelerine ulaşırsın.

Gözyaşı neredeyse rahmet oraya iner.

Sustum artık gönül hakkında bir şey söylemeyeceğim. Çünkü gönlün vasıflarını saysam, aklın almaz, gönül senin düşüncene sığmaz.

Akıllı o kişidir ki, insanların müptela oldukları belalardan ibret alır.

Can ve gönül de yani kalpte hakikat coşkunluklarını kaldıracak takat, kulakta da bunu işitecek istidad yoksa, ben kime ne söyleyeyim?

Gönül kazanmak istiyorsan, sevgi tohumu ek. Cenneti kazanmak istiyorsan, yollara diken serpmekten vazgeç!

Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da; gönülden düşenin parçası bulunmaz.

Kibirden, kinden kurtulur da, gönlünü ayna gibi parlak, lekesiz bir hale getirirsen, her an onu gönül aynasında görürsün. Çünkü sabır sıkıntının anahtarıdır.

Rüşvet alan para pul padişahı değiliz. Paramparça olmuş gönül hırkalarını diker, yamarız biz.

Ey gönül! Mecnun olup sevmekten korkma, her Leyla'yı unutturacak bir çöl vardır mutlaka.

Aşka uçmadıktan sonra kanatlar neye yarar?

Kokuların en güzeli gönül kokusudur; çünkü o koku rabbin kokusudur. O koku kırık gönüllerde mağlup ruhlarda bulunur.

Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar.

Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?

Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.

Ey gönül! Bana derler: "Sevgili'ye bunca hasret, özlem neden?" diye; "ulaşamayacağını bile bile neden onu arıyorsun?" derler. Ben de derim ki: "öleceğimi bile bile neden yaşıyorsam, o yüzden!" diye.

Dertsiz dua soğuktur, bir işe yaramaz; dertli dua gönülden, aşktan gelir.

Gönül aynası saf ve pak bir hale gelince, sudan ve topraktan hariç suretler görürsün.

Ey Gönül! Dikkat et âhir zaman bu! Nefsine uyup da sûrete aldanma! İblisin bile mâşaallah dediği kullar var. Seveceksen vefâ nedir, takvâ nedir bileni sev! İçinde cennet saklayan virane kullar var!..

Sevgide fedakarlık yolunu bulamayanları asla gönül kapınızdan içeri sokmayın.

Ey gönül! Seni anlamaya dilim dönmüyor, gücüm yetmiyor, harfler seni anlamaya kafi gelmiyor. Seni anlatmak için yeni harfler, taze sesler gerek. Bari canıma şu dilden başka bir dil ver.

Gönül gözü kör olmuş, Akıl nerde kime ne? Gönlüm güle vurulmuş, Dikeninden bana ne.

Aşığın gönlünde bir denk varsa ancak Sevgilinin şeker dengidir. Gönülde bir yolculuk düşüncesi varsa ancak Sevgiliye gitme ona kavuşma düşüncesidir.

Akılsız, yüzü güzele; akıllı, gönlü güzele talip olur. Zaman yüz güzelliğini tüketir; ama gönül güzelliğini artırır.

Vedalar; gözleri ile sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar.

Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse, orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi, nakşı görürsün; hem de resmi ve nakşı yapanı; hem devlet, saadet yaygısı seyr edersin; hem de onu yayanı ve döşeyeni.

Ey gönül sana aşk nedir diye mi soruyorlar? De ki: kim ki sorar anlamaz, kim ki anlar zaten bu soruyu sormaz.

Gönül nuru olmayan gönül, gönül değildir. Bedende ruh yoksa topraktır.

Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan, kalpleri üzen taş oldun. Bir tecrübe et; bir zamanda toprak ol.

Ey gönül! Aşkı arama inanki ararken kaybolursun. Bulduğunda ya veli ya da deli olursun.

Her yerde olmak gibi bir Duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar!

Her şey gelip geçici ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol.

Yan ey gönlüm yan, yakamaz yanmayan.

İnsanların çoğu insan yiyicidir. onların selam vermelerine pek güvenme. hepsinin de gönülleri şeytan evidir. kendileri de insan şeytanıdır. o gibi insan şeytanlarının sözlerine inanma.

Gönül ne tarafı işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplayıp o tarafa gider.

Bir kimse gönlünde bir gamı olup da, onu sevdiğine açabiliyorsa, açsın, söylesin çünkü gönülde bulunan gam, söz ile gidebilir.

Aşkın hikayesini, durmaksızın feryat eden bülbüle değil; sessiz sedasız can veren pervanelere sor.

Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

Çünkü yalan gönüllerde şüphe doğurur, doğru söz ise kalbe huzur verir.

Onun gönülde açtığı yaraya katlan ki, merhemi yüz göstersin. Şunu aklından çıkarma ki sabır, ızdırabın, acının anahtarıdır.

Ey gönül. Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor.

Gönülde şimdilik gam var; ey neşe! Şimdi gelme. Bir yerde misafir üstüne misafir olmaz.

Mumundur karanlık veren sana. Anlatırdım bunu ama gönlünün beli kırılıverir. Gönül şişesini kırarsan artık, yaşamak fayda vermez.

Dost ise, düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değilse. Hiç bekletme yol ver gitsin.

Sevmek kuru odunlar gibi sessiz sakin yanmaktır.

Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle, nemli gözlerle tövbe et ! Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açarlar.

Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar.

Gönül, ebedi olmayan mülkü, bir rüya bil!

Gönüllere vurulan kilitlerin açılması için belalara sabretmek gerek!

Gönlü, gönül vermekten başka bir şeyle elde edemezsin.

Sabır ilacı, gözlerin perdesini yakar, göğüsleri, gönülleri yarıp açar.

Gel gitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir.

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz