Nefs ile ilgili sözler
Nefs ile ilgili sözler
En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir. - Hz. Muhammed

İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. - Necip Fazıl Kısakürek

Nefis tohuma benzer. İnsanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. - Hadis-i Şerif

Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur. - Mahsur bin Ammar

Bütün Kur'an nefislerin kötülüklerini bildirmek ve açıklamaktan ibarettir. Mevlana

Nefsini günahtan, fenalıktan, kötü ahlaktan korumayan kimseye ilmi fayda etmez. - İmam-ı Şafii

Nefsini gömen insanın üstüne bereket yağmuru yağar, diğeri uyarılıp korkutulanların yağmuru olur. - Hadis-i Şerif

İyilikte her düşmanı dost edinebilirsin, oysa nefsin ona iyilik ettikçe düşmanlığını arttırır. - Sadî

Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur. - Demokritos

Nefsini hesaba çek, ilmi muhafaza et. Böylece amelinden iki cihanda faydalan. - Hadis-i Şerif

Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır. - Jackson Brown

Nefsimize hoş gelen bir şeyi ezmezsek, o zaman sadece beden oluruz. - Hadis-i Şerif

Allah, beni kendimden korusun. - Montaigne

İman, ölümün nefsi yendiği yerdedir. Ölüm, nefsin imanı bitirdiği bedendedir.

Kulun nefsini tanımamasının alameti haya ve Allah korkusu azlığıdır. - Ahmed bin asım el-Antaki

Hayatın hakiki servetini muhabbet, fakirliğini de benlik teşkil eder. Alexandre Vinet

Hakiki kurtuluş, kendinden kurtulmaktır. Bu da, kişi kendisini görmemekle hâsıl olur. - Bâyezid-i Bestâmî

Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadına varamaz. - Yusuf bin Hüseyin Razi

Şiddetli ağrılar içinde kaskatı kesilen nefsin ıstırabını, akılla kaldır, uzaklaştır. - Demokritos

Ayıplarını örtmek ve nefsini selamete ulaştırmak istersen az söyle çok dinle. - Hz. Ali (r.a)

Ve sonra bir ayet sarıyor ömrümü; her nefis ölümü tadacaktır. Aldanmıyorum sana dünya!

İnsan büyüse de, nefsi çocuk kalır; değişen yalnız oyuncaklardır. - Ali Suad

Nefsini heveslerinden geri çevirebilirsen din ve dünyaya ait dileklerine erebilirsin. - Feridüddin Attar

Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın. - Burhaneddin Tirmizi

Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur. - Hz. Mevlana

Sakla beni ey Rabbim! Nefsim izimi bulamasın.

Nefse uyan Hak'ka uymuş değildir. - Pir Sultan Abdal

Allah katında makbul olan amel, nefse muhalif olanıdır. - Kenan Rifaî

Üşüyorum ya Rab! Sevginle sar beni! Nefsime yenik düşüyorum ya Rab! Merhametinle kaldır beni!

Nefsimize avukat değil, hakim olalım.

Vicdanına uyan Allah'a, nefsine uyan ise şeytana itaat etmiş olur. - Hadis-i Şerif

İnsanların kusurlarını yadırgadığı halde, her şeyden çok kusurlu olan nefsini görmeyene şaşarım. - Hz. Ali (r.a.)

Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir. - La Fontaine

Aklı olan korkmak gerek, Nefs elinden, hırs elinden. Nefstir seni yolda koyan, Yolda kalır nefse uyan. - Yunus Emre

Her insan nefsinin çobanıdır. Nefsini özgür bırakırsan ya şeytan kapar ya da şeytanlaşmış insanlar. Ebu Umudani

Nefs-i emmareden kurtulmuş olmanın alameti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir! - Halidi Bağdadi

Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. Nefs ahmaktır, her istediği kendi zararınadır. - Muhammed Masum

Unutma! Nefis ister, akıl gerekçe bulur, vicdan aklar. Ama sen kaçsan da Allah hesap sorar. - Ahmet Turgut

Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir. - J. Harvey Robinson

Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar. - Hz. Mevlana

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun. - Voltaire

Nefs, daima gönlü zulme ve ihanete çağırır. Bu davette bedeni bahane eder. - Haluk Nurbaki

Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez. - Necip Fazıl Kısakürek

Çekil ey nefsim çekil, hakikate perdesin; hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin. - Necip Fazıl Kısakürek

Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. - Hz. Ömer (r.a.)

Gençlik... Gelip geçti... bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. - Necip Fazıl Kısakürek

Her gün nefsine karşı saldırılarını sürdürmelisin. - Blasie Pascal

Cehennem ne kadar korkunçsa, nefis de o kadar korkunç ve azgındır; insanı bataklığa iter. - Hadis-i Şerif

En büyük düşman nefs ve işlediğimiz günahlardır. En yakın dost da tevbe ve istiğfardır. - Hadis-i Şerif

Sükut, insanın en nefis elbisesidir. Rahat ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. Hz. Ömer (r.a.)

Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. Gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim. - Hadis-i Şerif

Nefsimi elimde tutabilseydim parça parça doğrar hayvanların önüne yem olarak atardım. - Süleyman ibn-i Mihran

İbadetin en kıymetlisi, nefse uymamaktır. - Abdullah Tüsteri

Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkerken onun yoldaşı şeytandır. - A. Yesevî

Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir. - Abdulkadir Geylani

Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. - Genceli Nizami

Benliğimizin üstün dünyalarına, mutlaka yürüyerek erişilir. - John Finiey

Her hastalık, müslümana bir şifadır. Bazısı nefsini temizler, bazısı da günahlarını. - Hz. Ebubekir

Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. - Hasan Basri

İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil. - Abdülhakim Hüseyni

İnsan nefsini feda etmekle insan olur. - Maugham

Eğer, şehvetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki, eli boş, nasipsiz gideceksin. - Hz. Mevlana

Nefsin firavundur. Sakın doyurma. Başına kral kesilir.

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın. - Hz. Ali (r.a.)

Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama! - Hz Adem

Nefsini ne kadar aşarsan, aslına o kadar yaklaşırsın. - M.Selahattin Şimşek

Nefislerini güldürmeye çalışanlar, kalplerini ağlattılar. - Alaaddin Başar

Kadın; bilmeyene "nefs", bilene "nefes"tir. - Şems-i Tebrizi

Akıl bir kuzudur. Nefis bir kurttur. İman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır.

Nefsine itaat edersen en şiddetli düşmanın, etmesen en uysal merkebin olur. - İmam El-Muhasabi

Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, Kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç. - Farisi Beyti

Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakırsanız sizi ateşe götürür. - Hacı Bayram Veli

Tasavvuf yolunda bulunan kişinin yapacağı ve dikkat edeceği en mühim şey nefsini hesaba çekmektir. - Ebû Osman Mağribi

İnsana güvenilir fakat nefsine asla! Ali Suad

Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz. - Emile Zola

Nefsini şehvani meyillilerden men etmeyenin ameli heba olur. - İmam-ı Şafii

İnsan sadece nefsini alıştırmakla, ne kadar erdem varsa tümünü kendine aşılayabilir. - Ludwig Tieck

Sanma başka bir nefsi kendi nefsine hamal, Kırbacın düştüyse attan inde kendin al.

Kul ile Rabbi arasında ilk perde kulun nefsidir. İmam Gazali

Üç şeyden çok sakının: Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve kendini beğenmekten. - Hadis-i Şerif

Herkim kendinin heveslerini ayakaltına alırsa nefisciği ile savaşabilir. - Feridüddin Attar

Nefsinle yapacağın savaş en büyük savaştır.

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk. - Feridüddin Attar

Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. - Hacı Bektaşi Veli

Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Ey gönül! Kaç Yusuf kaldı zindana talip nefsi için. Ve kaç Züleyha kaldı cehenneme razı Yusuf için?

Nefsinin tekmesi altında kalana vay! - Hz. Mevlana

Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. - Hadis-i Şerif

Nefsini öldürmeden kara don giyen dervişe, o don it çulu olur. - Abdullah Hafif

Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yakma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. - Lao Tzu

Nefsinin istediğini yapıp da bir de "inşallah" demek Allah' la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun? - Hz. Mevlana

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. - Yunus Emre

İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir. - İmam Şafiî

Nefis bir katırdır, amel (ibadet ve taat da onun yüküdür. - Vehb bin Münebbih

Nefsini sabır etmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele. - Hz.Ali

Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. - Hz.Ali

Ey, kendisinde kaybolmuş kişi. Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş, Nefsini tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş.

Aklım her gün tövbe eder, nefsim her gün tövbemi bozar. Arada kalmış biçareyim iyi ki "Senin" kapın var. - Hz. Mevlana

İhanet gönlün defterinde yoktur. Ancak nefs, intikam amacıyla ihanet içindedir. - Haluk Nurbaki

Nefsimi yendiğim tek yerdir belki de secdem. Ya Rabbi! Öyle bir iman bahşet ki; gözyaşlarımla ıslansın seccadem.

En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir. - Romain Rolland

Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. - İmam-ı Rabbani

Hiçbir nefis günahı yoktur ki, dış yüzünde fazilet iddialı belirti bulunmasın. - William Shakespeare

Ey nefsim! Seninle aynı yolda yürümem. Senin yolda tuzakların var.

Nefsini yenmeyen insanlığa felaket kapılarının haberlerini verebilir belki.

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır. - Napoleon Bonaparte

İbadetler için boş vakit arayıp geçirmek, nefsin ahmaklığındandır. - A.İskenderi

Nefsin şerrinden kaçman, aslandan kaçmandan daha faydalıdır. - Hz. Ali

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. - A.J.Cronin

Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme. - Sadi

Hep nefis çıkar karşıma ölüp ölüp dirilsem, insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. - Necip Fazıl Kısakürek

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. - Şeyh Edebali

Öz varlığını (nefsini öldürdünse, özür dilemeden kurtuldun demektir. Artık ülkede düşmanın yoktur. - Mevlana

Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır aşk ve tadını en iyi Yusuf'un gömleği bilir.

Nefsinin şerrinden Cenabı Hakka sığınmayan kimseyi, nefsi mağlup eder. - Şeyh Mağribi

Nefsine danıştın mı, o alçak ne derse, onun tersini yap. - Hz. Mevlana

Kendi nefsine faydalı olmayan, başkasına faydalı alamaz. - İmam-ı Mâlik

Bir kimse nefsini terbiye etmekten acizse, başkasına edeb öğretmek işinde daha acizdir. - Seriyy'üs-Sakati

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. - Hacı Bektaş-ı Veli

Nefs ile yapılan savaşta ancak ölenler zafere ulaşır. - Rafet Elçi

Nefsine köle olan, ben hür bir adamım diyebilir mi? - Burhan Toprak

Nefse tat veren, ruha azap verir, ruha tat veren, nefse azap verir.

Allah'ı kendine dost edinmek istiyorsan, nefsinin isteklerini yapmaktan sakın. - İmam Şibli

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? - Hz. Mevlana

Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir. - Mehmet Kırkıncı

Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir. - B. Spinoza

Ne olursan ol ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Platon

Kötü nefis, yırtıcı kuştur. - Hz. Mevlana

Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler. - Kur'an-ı Kerim

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. - Hz. Ali (r.a.)

Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir. - Muhammed İbni Hafif

Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. - Cenap Şahabettin

İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani

Nefsimin hiçbir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım. - Davud-i Tai

Nefsinin başına ayağını koymayan yiğit. Allah katına nerden yol bulur. - Feridüddin Attar

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. - Hz. Muhammed

Cihattan ilk inkar edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır. - Hz.Ali

Kendi nefsine karşı koyarsan, rahat edersin. - Hz. Ali

Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. - Beydeba

Nefsi en ziyade tahrip eden şey, başkasından gelen hak söze evet demektir. - Hadis-i Şerif

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. - Hz. Ali

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz