Özgürlük ile ilgili sözler
Özgürlük ile ilgili sözler
Kafeste doğan kuşlar, uçabilmenin bir hastalık olduğunu düşünür. - Alejandro Jodorowsky

Bazı nur içinde, bazı sisteyim. Bazı beni seven bir göğüsteyim. Kâh el üstündeydim, kâh hapishanedeyim. Her yere sokulan bir rüzgâr gibi... - Sabahattin Ali

Eğer size özgürlük nedir diye sorarlarsa deyin ki; "Birader yok öyle birşey. Hepimiz mahkumuz. Adına "dünya" denen bu çukurda, adına "beden" denen bu zindan da hapsolmuş bulunmaktayız. Ruhları özgür olmayan, bizlerin bedenleri özgür olsa ne olur? Şimdi bir de özgürlüğü satıyorlar yüzde yirmi indirimler, kredi kartına 4 taksitler... Hani nerede bu özgürlük bir söyleyin hangi taşın altında?" - Poyraz Karayel

Özgürlük, özgürlük senin gelinin şimdi. Halkın umutları senin patikan şimdi. Yürüyoruz hep beraber zulme karşı. Rüzgarın dağların tepesinde buluştuğu, fırtınanın dağların tepesini süpürdüğü, suların dağların tepesinden çıktığı, Ay'ın, dağların tepesinden ışıdığı yerde... - Grup Yorum

Beyaz gelinlik giydireceğiz kendi ellerimizle vefalı yare, kızıl gelinlik giydireceğiz kendi ellerimizle özgür vatana... - Grup Yorum

Aşk anarşisttir, özgürlük ister. - Romain Gary

Kadının özgürlüğü; kadını ucuz emek gücü olarak gören ve yoksulluğu dayatan kapitalizme karşı mücadeleden geçer. - Deniz Gezmiş

Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa... - Nazım Hikmet

Bir insanın bir vicdanı varsa eğer, Solcu olmaktan başka bir seçeneği yoktur... - Sabahattin Ali

İşkenceye dayanmak, devrimcilikte ki ilk koşullardan biridir. - İbrahim Kaypakkaya

Kadın dediğin; devrimci olacak, aşkı yaşayacaksın sol yanında... - Yılmaz Güney

İki şeye hakkım var: özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez. - Che Guevara

Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir. - Niyazi Öktem

Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. - Noam Chomsky

Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. - Noam Chomsky

Özgür düşünceli bir insan için hayvanların çektiği acı, insanların çektiği acıdan daha katlanılmazdır. Zira ikincisinde, hiç olmazsa, çekilen acı lanetlenir ve neden olan suçlu ilan edilir. Oysa her gün binlerce hayvan en ufak pişmanlık duymadan, hiç lüzumu yokken katledilir. Birisi bundan söz edecek olsa alay edilir. Ve bu affedilemez bir suçtur. - Romain Rolland

Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur. - Thedor Wiesengrund Adorno

Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat 'özgür irade' yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. - Thomas Mann

Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. - Voltaire

Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. - Woodrow Wilson

Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi. - Nikos Kazancakis

Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak. - Carol J. Adams

Kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. - Epiktetos

Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir. - Epikuros

İyi yazamıyorsan iyi düşünemezsin, iyi düşünemiyorsan senin yerine başkaları düşünür. - George Orwell

İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz. - Hannah Arendt

Yalnızlık bağımsızlıktır. - Hermann Hesse

Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam. - Horatius

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. - Jean-Jacques Rousseau

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. - Jean Paul Sartre

Tek amacım var: İnsanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak. - Jiddu Krishnamurti

Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir. - John Dalberg-Acton

Kadınlar özgürleştikçe erkekler de daha özgür olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz. - Louise Berliawsky Nevelson

Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır. - Montesquieu

Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi. - Adolf Hitler

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. - Albert Camus

Özgürlük bir görevdir, bir hak değil. - Benito Mussolini

Özgürlük neye yarar, yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar. - Bertolt Brecht

Özgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür. - John Stuart Mill

Başkaları özgür değilse hiç kimse özgür olmaz; zira özgürlük, hayatın toplumsal ve siyasal bakımdan belirli bir şekilde örgütlenmesinin bir sonucu olarak icra edilir. - Judith Butler

Gerçek insan iyiliği, ancak karşısındaki güçsüz bir yaratıksa bütün saflığı ile, özgürce ortaya çıkabilir. İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı, onun, merhametine bırakılmışlara davranışında gizlidir: Hayvanlara. Ve işte bu açıdan insan soyu temel bir yenilgi yaşamıştır, o kadar temel bir yenilgi ki, bütün öteki yenilgiler kaynağını bundan almaktadır. - Milan Kundera

İnsan ve hayvan özgürlüğü hareketleri birbirinden ayrılamaz; çünkü hepsi özgür olmadan hiçbiri özgür olamaz. İnsanlar hayvanları sömürdüğü sürece huzurlu, insancıl ve sürdürülebilir toplumlar geliştiremez. Aynı şekilde hayvanlar da toplumlarda derin psikolojik ve kurumsal değişiklikler yapılmadan özgürlüklerine kavuşturulamazlar. - Steve Best

Eğer hayvan özgürlüğü hakkında ciddiysek, o zaman insan ve hayvan herkesin özgürlüğü için çalışmak zorundayız. Eğer feminizm konusunda ciddiysek, o zaman cinsiyet ayrımcılığını kınadığımız gibi tür ayrımcılığını da kınamak zorundayız. Başkaları baskı görürken hiç kimse özgür değildir. Ve eğer beraber çalışırsak, birbirinden farklı görünen mücadelelerin birbirine bağlı olduğunu anlarsak, işte o zaman, bir gün, özgür olabiliriz. - Pattrice Jones

Özgürlük asla fanatik dini hoşgörüsüzlüğe boyun eğmemelidir. - Paul Watson

Erdem özgürlüğü gerektirir, bir yükü taşımak aktif bir güç gerektirdiği için. - Voltaire

Gelecek nesiller! Sizin özgürlüğünüzü korumanın bu nesile ne kadar çok şeye mâl olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız! Bu özgürlüğü iyi kullanacağınızı umut ediyorum. Bunu yapmazsanız, cennette, o özgürlüğü korumak için girdiğim sıkıntılardan dolayı pişmanlık duyarım. - John Adams

Devrim, insan ve hayvan hakları ve özgürlük bir bütündür. - Emre Kongar

Söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum. Ancak onları ifade etme özgürlüğünü hayatım pahasına savunurum. - Evelyn Beatrice Hall

İktidar, talep olmadan hiçbir şey vermeye tenezzül etmez. Hiçbir zaman etmedi ve hiçbir zaman etmeyecek. İnsan özgürlüğündeki ilerlemenin tarihi, en büyük kazanımların en büyük mücadelelerle elde edildiğini gösteriyor…eğer mücadele yoksa ilerleme de yoktur. Özgürlük isteyip de ajitasyona hayır diyenler toprağı ekmeden ürün elde etmek isteyen insanlardır, onlar şimşek ve gök gürültüsü olmadan yağmur istiyorlar. Sularının o korkunç uğultusu olmadan okyanusu istiyor onlar. - Frederick Douglass

Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir. Eğer buna izin verilirse gerisi kendiliğinden gelir. - George Orwell

Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm. - Edmund Burke

Bir kandırma ve yanılgının etkisi altında olmasalar insanlar asla özgürlüklerinden vazgeçmezler. - Edmund Burke

İnsanoğlunun en büyük zaafı, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanması. Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları ve doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor. Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendisini diğer canlılardan ayrı tutuyor. Çevreyi istediği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok ediyor. Halbuki insanoğlu bu evrende zincirin sadece küçük bir parçası. Bunu reddederek aslında kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın bu yanılgıdan kurtulması en büyük özgürlük. Tabii bu da tam olarak mümkün olmayabilir ama bu çabanın kendisi de bir özgürlük. - Albert Einstein

Bilim yaparken inançlarını ayrı yere koymasını bilen herkes özgürdür. - Aykut Kence

Özgür irade var olduğuna inanabileceğimiz, kullanışlı bir özelliktir. Ancak büyük ihtimalle de illüzyondan ibarettir. - Brian Greene

Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur... 'Tavuk toplum', önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz! - Charles Darwin

Sen ben zoraki sevmedim sana kalbimi zoraki vermedim. Sen benim özgür umutlarımsın sen benim özgürlüğe kaçışımsın.

Bu dünyada kendi özgürlüğünüzü ancak başkalarının özgürlüğünü koruyarak koruyabilirsiniz. Sadece ben özgür olabilirsem siz de özgür olabilirsiniz. - Clarence Darrow

Gözlerin ülkem gibidir sevgilim. Kokun özgürlük, ellerin bir direniş, kalbin ise bende ki devrimdir sevdam... - Yılmaz Güney

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. - Abraham Lincoln

Hiç kimse hatalıca özgür olduklarını düşünenler kadar umutsuzca köleleştirilmemiştir. - Johann W. Von Goethe

Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim. - Victor Hugo

En dindar insanların, dinsiz olduğu sanıldı, çünkü bir insan gerçekten dindarsa, sana özgürlüğü, sevgiyi öğretecektir. Sana kuralları değil, sevgiyi öğretecektir. - Osho

İnsan özgür olmaya mahkumdur; çünkü dünyaya atıldığı anda, yaptığı her şeyden sorumludur. - Jean-Paul Sartre

Kimseye boyun eğmedim şu gençlik ateşimde ben özgür bir insanım bozamaz beni kimse!

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. - Mustafa Kemal Atatürk

Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm; fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. - Victor Hugo

Kedi etrafta yokken fare kendini özgür sanır. - Rus Atasözü

Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir. - Thomas Jefferson

Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.

Özgürlükten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun, hiç biz zaman fazla baskının sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir. - Mustafa Kemal Atatürk

Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. - Charles de Montesquieu

İnsan bir "evet"tir. Hayata evettir. Aşka evet. Cömertliğe evet. Ama insan aynı zamanda "hayır"dır da. İnsanın öfkesine hayır. İnsanın küçültülmesine hayır. İnsanın sömürülmesine hayır. İnsanın içinde en insanca olanın katledilmesine hayır: Özgürlüğün katledilmesine. - Frantz Fanon

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. - Thomas Jefferson

Özgür kalbim özgür sevgim düşüncelerim özgür ben özgürüm özgür devletimle özgürüm.

Anımsamak bir tür buluşmadır. Unutmak ise bir tür özgürlük. - Halil Cibran

Peygamberlerin yaptığını yap, öleceksen uğruna özgürlüğün, ne kral, ne melik, ne kayser, ne satrap. Tanrıdan başka mirasçı bırakma arkanda.

Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. - Daniel Webster

Kafeste yiyecek vardır, çok olmasa da, yiyecek vardır. Dışarıda ise sadece boylu boyunca uzanan özgürlükler. - Nicanor Parra

Eğer gerçek düşünce özgürlüğü var olacaksa, değişik görüşler arasında fırsat eşitliğinin olması da zorunludur. - Bertrand Russel

Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalılar'ın mücadelesine adadım, beyaz egemenliğine karşı savaştım, siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep. - Nelson Mandela

Her toplumun içgüdüsü gerçekten özgür olanları hapse atmaktır. İlk, toplum sizi dövmeye çalışır. Eğer bu işe yaramazsa, zehirlemeye çalışırlar. Bu da işe yaramazsa, sizi doyasıya onurlandırırak işi bitirirler. - Jean Cocteau

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir. - Cenap Şehabeddin

İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette, hürriyete hak kazanırlar. - Edmund Burke

Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mesuliyet de olamaz. - John Simon

Sonsuz özgürlüğü seçmişsin ama sonsuz yalnızlığı elde etmişsin. - Agnes Varda

Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim; ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım. - Frederic Amiel

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. - Mustafa Kemal Atatürk

İnsanlar sadece başkalarının mutsuzluğu pahasına elde edilebilecek şeylere sahip olmayı istemekten vazgeçtiğinde, toplumsal özgürlük önündeki engeller de yok olacaktır. - Bertrand Russell

Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür, zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır. - Wiliam Pitt

Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. - Herbert Spencer

En büyük özgürlüğümüz tutumumuzu seçme özgürlüğümüzdür. - Victor Frankl

Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. - Abraham Lincoln

Özgürlük, yalnız kalabilmeye denir. İnsanlardan uzaklaşabiliyorsan, onlara hiçbir muhtaçlığın, paraya ihtiyacın, sürüye uyma içgüdün, aşka, şana şöhrete hevesin ya da merakın yoksa özgürsündür; bunların hepsi sadece yalnızlıktan ve sessizlikten beslenir. Yalnız yaşayamıyorsan doğuştan kölesin demektir. Ruhen ya da zihnen en yüce mertebelere ulaşmış olabilirsin: Soylu bir kölesin öyleyse ya da zeki bir uşak; ama özgür değilsin. - Fernando Pessoa

Sevgi özgür kılar, tutku tutsak eder.

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. - Mustafa Kemal Atatürk

İnsan, istediği an özgür olur. - Voltaire

Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Buna rağmen özgürlük, yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır. - Jean Paul Sartre

Ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hürriyet. Çalış idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten.

Bilmezler ki hürriyet teslim olmaktır Hakka.

Sessizlik en güçlü sesim, rüzgar benim nefesimdir; yalnızlık zırhım, özgürlüğüm miferimdir. - Cem Adrian, Kelebek

Özgür toplum, azınlık olmanın güvenli olduğu toplumdur. - Adlai Stevenson

İnsanlar, hezeyan yaşamadıkları sürece özgürlüklerinden vazgeçmez. - Edmund Burke

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. - Thomas Paine

Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyler için mücadele eden insan, özgürdür. - Ignazio Silone

Yolun götürdüğü yere gitmeyin. Yol olmayan bir yere gidin ve kendi izinizi bırakın. - Ralph Waldo Emerson

Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve özgürlüktür. - L. Y. Rauch

Her emir özgürlüğün suratında patlayan bir tokattır. - Mihail Bakunin

Şimdi onlara, nefes alan herkesin eşit olduğunu öğreteceğiz... Özgürlüğün boğazını sıkmak isteyen herkes, özgürlüğün çığlıklarıyla ölecek... - Spartacus

Hürriyet tam olarak kayıtsız hürriyetin karşıtı olan şeydir. - Nurettin Topçu

Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede, gerçek özgürlük var demektir. - La Cordaire

Güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçenler, her ikisine de layik değildir. - Benjamin Franklin

Korkun seni mahkum eder, umudun seni özgür bırakır. - Esaretin Bedeli

Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında, gecenin bu geç vakitlerinde, kaçak silah ve asker ceketi yükleyen Laz takaları, hürriyet ve ümit, su ve rüzgardılar. - Nazım Hikmet

Ahlaksız insanlar genelde kendilerini daha özgür sanırlar, ama daha çok nefret veya sevgiyi hissetme kabiliyetleri eksiktir. - Charles Bukowski

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır. - Albert Einstein

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. - Mihayloviç Dostoyevski

Günlerini tutsak olarak geçirmektense özgürlük için savaşırken ölmek daha iyidir. - Bob Marley

Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında, özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü. - Victor E. Frank

Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. - Hz. Ali (r.a.)

Kimse size özgürlüğü vermez. Kimse size eşitlik, adalet ya da başka bir şey vermez. Erkekseniz gidin ve kendiniz alın. - Malcolm X

Denizin ortasında küçük bir adayım, yüzme bilmem. Bir özgürlük türküsüne kurban ederim kendimi, her gece bitmeden! Deniz'im ben! Devrimin bekçisiyim! - Ercan İntaş

Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır, ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz. - Romsery Clark

Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnkâr tutsaklık, inanç özgürlüktür. - Sezai Karakoç

Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba. Ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir, onu bilmiyorum.

Hata yapma özgürlüğü olmayan özgürlük neye yarar. - Mohandas Karamçand Gandi

Seviyorsan birini özgür bırak onu, gelirse o senindir gelmezse zaten hiç senin olmamıştır.

Hürriyete ve insanın kendi üzerinde kurduğu kesin egemenliğe bayılıyorum. - Rene Descartes

Birey, kendisi hariç kimsenin çıkarını ilgilendirmediği sürece hareketlerinden dolayı topluma karşı sorumlu değildir. - John Stuart Mill

Seçimi özgür olan insan her zaman barışı seçer. - Ronald Reagan

Özgürlük çok pahalı bir maldır, paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. - Jean J. Rousseau

En iyi özgürlük kendini kendi dünyası içinde özgür bulandır.

Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lügatinizden çıkarın. - Malcolm X

İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icap eden şeyleri yapar. - S. Kinsgley

Aşkın kavgasını veremeyenler, hiçbir şeyin kavgasını veremezler; aşkın özgürlüğünü yaşayan ve yaşatmayanlar ise, hiçbir özgürlüğü hak edemezler. - Yılmaz Odabaşı

Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat özgür irade yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır. - Thomas Mann

Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.

İnsan özgürlüğü başkasından dilenenez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. - Ignazio Silone

Açık deniz, uzak özgürlüğün mavi yurdu olarak gözlerimde tütüyordu... - Halikarnas Balıkçısı

Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün söz konusu olmayacağı özgürlük hakkıdır. İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır. - John Locke

Mahkum olmuş kalbimi azat ettin dün gece bir gülüşün bir sözün yetti özgürlük umutlarımı yeşillendirmeye.

Dostluk günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, umulmayacak kadar yakın, unutulmayacak kadar derin, tek başına yaşanmayacak kadar zordur.

Herkes düşlerinin büyüklüğü kadar özgürdür.

İnsan ne kadar az şeyle idare ederse, o kadar mutlu olur; istekler, ihtiyaçlar çoğaldıkça, özgürlük azalır. - Maksim Gorki

Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? - Yılmaz Güney

Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır. - Denis Diderot

Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. - Patrick Hengy

En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür, özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler. - Bernard Shaw

Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. - Alan White

Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar, hürriyet ve tenkide önem veriyorlar. - Alexis Carrel

Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar. - Adolf Hitler

Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. - Jean Jacques Rousseau

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. - Jean J. Rousseau

Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. - Robert P. Patterson

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir? - La Cordaire

Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. - Voltaire

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. - John Simon

Korkular insanı tutsak eder, umut ise özgür.

Ne zaman okur bir kelebek uçarken kanatlarına yazılanı? - Pablo Neruda

Özgür olmayan bir dünya ile baş etmenin tek yolu, o kadar özgür olmaktır ki, sırf varoluşun bile bir başkaldırıdır. - Albert Camus

Kendimizi özgür zannediyoruz; oysa ki sadece ipimizi biraz uzun bırakmışlar. - Emrah Serbes

Özgürlük ve mutluluk için şart koşarsanız ulaşamazsınız. - Henry Ford

Hürriyet verilmez, alınır. - Robespierte

Özgürlük sorumluluk getirir, insanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. - Bernard Shaw

Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. - Şibli

Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. - Patrick Henry

Hürriyeti ve hayatı hak edenler, onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar. - Wolfgang Van Goethe

Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur. - Richard Overton

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. - Tukidides

Eğer bir milletin hürriyetten fazla değer verdiği şeyler varsa hürriyetini kaybeder ve istihza şurada ki eğer onun hürriyetinden fazla değer verdiği şey rahatlık ve para ise onları da kaybeder. - William Somerst Maugham

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. - Said Nursi

İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş. - Özdemir Asaf

Hürriyet hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. - La Cordaire

Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. - Aziz Nesin

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. - A. J. Cronin

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığa sahip olması gerekir. - M. Kemal Atatürk

Kelepçeli olabilir ellerim, bedenimi hücrelere de koyabilirsiniz, ama asla özgür düşüncelerimi engelleyemezsiniz!

Bir de kuşlar var hakim bey. Herşeyin başı onlar. Onlar özgürlüğü koyuyor insanların kafasına. Baksanıza, terörist terörist uçuyorlar... - Ahmed Arif

Özgür olmadıkları halde kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak olamaz. - Goethe

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. - Fredic William Karrar

Bir insana sırrınızı verdiğinizde, özgürlüğünüzü de verirsiniz.

Bahçeler boyunca uzayan şu beyaz sokakta yalnızım. Yalnız ve özgür. Ama bu özgürlük ölüme benziyor biraz. - Jean-Paul Sartre

Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir. - P. C. Tacitus

Nelerin esiri olduğunu bilen, hürriyetin eşiğinde demektir. - Nurettin Topçu

Kelebekler özgürdür. Uçmak bir martının en doğal hakkıdır. Özgürlük varoluşun amacı (mı)dır.

Eğer bir millet herhangi bir şeyi özgürlükten daha değerli görürse, özgürlüğünü kaybeder; ve komik olan şu ki daha değerli gördüğü rahatlık veya paraysa, onu da kaybeder. - Somerset Maugham

Özgürlük, kim olduğumuzu keşfetmekte ya da saptamakta değil, bizi tanımlayıp sınıflandırmış bulunan tüm kurumlara başkaldırıda yatar. - Michel Foucault

Her şeyin sonunda, özgürlüklerini ayaklarımızın altına serecekler ve diyecekler ki; "Bizi köleniz yapın. Ama doyurun." - Dosteovsky

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. - Cicero

Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri uğruna savaşma hakkına sahiptirler. - Che Guevera

Affetmek, eylem ve özgürlüğün anahtarıdır. - Hannah Arendt

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. - Carnot

Köpekler kurtlardan nasıl nefret ederse, işte öyle nefret eder halk da özgür ruhlu kişiden; zincirlerin düşmanından, tapınmayandan, ormanı mesken edinenden... - Friedrich Nietzsche

Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur. - John Stuart Mill

Ben nice duygu savaşlarından galip çıktım, nice kalpleri feth ettim şimdi özgürlüğümü almaya çalışma benden. Ben özgürce severim istersem.

Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. - François-Marie Arouet Voltaire

Ben romantik bir aşktan yanayım. Çok şeyin aşığıyım. Doğanın, bütün insanların, iyiliklerin, erdemlerin, dürüstlüğün, özgürlüğün ve bütün güzelliklerin... - Tevfik Fikret

Özgürlük, daima ve özellikle, farklı düşünenlerin özgürlüğüdür. - Rosa Luxemburg

Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. - Albert Camus

Ancak kendi kendisini yönetebilen, akıllı insanlar özgürdür. - Horatius

Şeytanın yarattığı bir gökkuşağı gibidir kıskançlık. Kendini tutsak, kıskandığını özgür görürsün. - Ahmet Altan

Çok fazla kanun, çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir. - Woodrow Wilson

İnsan özgür olmadan mutlu olamaz. - Dante

Kitapların şarjı bitmez, bisikletler benzin zamından etkilenmez. Bir kitap bir bisiklet, özgürlük ucuzdur.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür. - Sopheclus

Gözyaşları defterdir. Kalbin, duyguların, özgürlüğün kitaptır. - Alexis de Tocqueville

Her gün yeni bir gemi kalkar insanın umut limanından özgürlük için, yaşamak için ve fırtınaya inat, dalgaya inat, ölüme inat! - Ernesto Che Guevara

İslâm'a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil İslâm'a sövmenin hürriyetini istiyor. - Malcolm X

Özgürlük seni düşündüğümde kalıcı olur bedenimde sen yokken köle gibi yaşıyorum evimin dipsiz hücrelerinde.

Nefret geçer, diktatörler ölür, halktan aldıkları iktidar halka geri döner. İnsanlar ölür, özgürlük ölmez... - Charlie Chaplin

Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi, ne adam olabilir ne özgür. - William Allen White

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler, ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. - Benjamin Franklin

Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. - Anastasius Grün

Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. - Henry David Thoreau

Bildiğim bir şey varsa, gökyüzünde ki bir kuşu köşeye sıkıştıramazsın. - Murat Menteş

Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede, gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. - George Washington

Kısıtlamak insanları sadece kısıtlandıkları olaylara teşvik eder bırakın özgürce yaşasın herkes.

Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. - Epicuros

Bir dayanak olmaktan çıkınca özgürleşir ruh ancak. - Franz kafka

Sen, hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? - Yılmaz Güney

Savaşları kazanabilir kentleri zapt edebilirsiniz; ama ulusları fethedemezsiniz. - Bernard Shaw

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. - Sokrates

Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez, onu her nesil, her gün yeniden kazanmak zorundadır. - Dwight Eisenhower

Umut ettiğin kadar özgür, korkak olduğun kadar tutsaksın. - George Bernard Shawshank

Özgür ülkelerde, herkes düşüncesini ifade etmekte ve geriye kalanlarda dinlememekte özgürdür. - Norman Collie

Ey özgürlük! Adalet varsa sen de varsın. - Joseph Joubert

Varoluşun sırrı korkusuz olmaktır. Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye güvenmeyin. Yalnız tüm yardımı reddettiğiniz an özgürsünüzdür. - Buda

Ben hayatı kurallar içinde özgürce yaşamayı severim.

Kulaklığı takıp en sevdiğin müziği açarsın. Yüzüne rüzgar çarpar ve yürürken hissettiğin o özgürlüğü, hiçbir yerde bulamazsın!

Bedelini ödemeyi göze alanlar için, özgürlük her koşulda vardır.

Özgürlük için gökyüzü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu Satmayın yeter. - Nelson Mandela

Bir ülke, yarı köle yarı özgür insanlardan oluşursa yaşayamaz. - Abraham Lincoln

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. - Stefan Zweig

Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. - Manuel Foy

Özgürlük asla hükümetten gelmez. Özgürlük her zaman hükümetin kölelerinden gelir. Özgürlük tarihi, direniş tarihidir. Özgürlük tarihi, hükümetin yetkilerinin azaltılmasının tarihidir, arttırılmasının değil. - Woodrow Wilson

Sen güllere özenme güller sana özensin. Üzme tatlı canını sen güllerden de güzelsin. Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin. Bir gülsen dünyalara bedelsin.

İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz. - Dante Aiighieri

Koyunu, kurdun elinden kurtaran çoban, koyuna göre kurtarıcı, kurda göre de özgürlüğüne engel olan bir kimsedir. Demek ki, koyunla kurdun özgürlük deyince söylemek istedikleri şeyler birbirinden değişiktir. - Abraham Lincoln

Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. - John Stuart Mill

Hürriyet kafaları, kafalar imkanları, imkanlar saadeti geliştirir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Doğa bana "Fakir olma" demedi, "Zengin ol" da demedi; ama "Özgür ol" diye yalvarıyor... - Chamfort

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. - Mustafa Kemal Atatürk

Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. - William Allen White

Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır. - Thomas Jefferson

Ben özgürlük bekçisiyim kendi hayatımın içinde zararlı aşkları sevgileri korurum kendi içimde.

Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır. - Thomas Paine

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. - Mustafa Kemal Atatürk

Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna ise aşkımı da feda ederim. - Victor Hugo

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. - Goethe

Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz