Sıkıntı ile ilgili sözler
Sıkıntı ile ilgili sözler
Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır. - Mevlana

Sıkıntılar Allah'ın gönderdiği misafirdir; gelir ve gider. Önemli olan gönderenin hatırına o misafire sabredebilmektir. - Mevlana

Sıkıntı yok efendiler; Dert insana yol gösterir. - Mevlana

Karıncayı Bilen, seni de bilir, görür ve rızıklandırır. Ve Rabbin sana (nimet) verecek, sen de hoşnut olacaksın. - Duha Suresi

Gerçek dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.

Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. - Hadis-i Şerif

Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? - Mevlana

Ve her şeyin sahibi olan Allah biz rahat günlere şükredelim diye sıkıntılı günler bahşetti. Sabret!

Gerçek şu ki; herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak.

Sıkıntı, bu âleme gönül bağlamaktan doğar. - Mevlana

Sıkıntılar gecedir , dinlen kederlenme. Sabah elbet olacaktır. - Şems-i Tebrizi

Canın mı sıkıldı? Hayat seni boğdu mu? Bak Rabb'miz ne diyor; "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz." - Taha Suresi

Dertliysen; bil ki oda seni seviyor. Bak sevdiğin ne diyor? "Allah hayrını dilediği kulunu sıkıntıya sokar!"

Hafif acılar konuşabilir, ama; derin acılar dilsizdir.

Acını, sıkıntını, derdini, kederini kimseye belli etmeden en yakınına bile gizlemek büyük bir başarıdır. Gizlemenin en iyi yolu da umarsızca gülümsemektir.

İmtihan bu ya, insan her zaman en sevdikleriyle sınanır.

Her şeyin yokluğunu çekmeli insan; yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. - Cemil Meriç

Her şey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur. - Dostoyevski

Allah sevdiği kullarına, ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye, bu dünyada sıkıntı verir. - Hz. Ebubekir

Dünyada başınıza gelen sıkıntı ve kötülüklere üzülüp feryat etmeyin. Çünkü mutlaka bir gün sona erecektir. Nimet ve güzelliklerine de çok sevinmeyin. Onlar da bir gün son bulacaktır. - İmam-ı Gazali

Ve (bil ki,) eğer senin başına Allah bir darlık, bir sıkıntı saracak olsa, O'ndan başka onu giderecek yoktur: Ve eğer hakkında iyilik, genişlik diliyorsa, O'nun lütuf ve cömertliğini engelleyebilecek kimse de yoktur; O lütuf ve cömertliğini kullarından dilediğine nasip eder. Çünkü çok acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcı O'dur. - Yunus Suresi

Sıkıntıların çâresi, "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm." çekmektir. Bunu dediği zaman bir insan, 99 tane derdine deva olur.

Bir müslümanın sıkıntısını gidermeyi, dünyâ dolusu altın ve gümüşe sâhip olmaya tercih ederim. - Hz. Ali

Bir sıkıntı var içimde, sokağın tavanı kadar...

Ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz hüzün, seni beklediğim içindir. - Ümit Yaşar Oğuzcan

Sıkıntı çekmeyen insanda hayır yoktur. Sıkıntılar Allah'ın kırlangıç kuşlarıdır. - Abdülkâdir Geylânî

Sıkıntı var, boğuntu var, tedirginlik var, çirkinlik, yalan, her şey var. Ama hep umut var her şeyin içinde... - Edip Cansever

Eğer insanlar belâların daha büyükleri ile karşılaşsalardı, bazı belâları afiyet olarak değerlendirirlerdi. - İmam Şa'bi

Rasûlullah şöyle buyurdu: "Bolluk ve rahat içinde iken Allah'ı tanı ki; zorluk ve sıkıntı zamanında O da seni tanısın."

Sıkıntı, ezan gibidir. İnsanı Allah'a davet eder.

İnsanı yalnız bir illet öldürür: Sıkıntı. Öteki hastalıklar bunun vücuttaki çeşitli görünüşleridir. - Peyami Safa

Sabır ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder. - Mevlana

Sabır ilacı, gözlerin perdesini yakar, göğüsleri, gönülleri yarıp açar. - Mevlana

Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır. Ey gönül! Sabırlı ol! Aşk sabretmektir! - Mevlana

Bu akşam içimde tuhaf bir sıkıntı var, dünyada sanki bir ben kalmışım. Sanki herkes nerde keder varsa bırakmış, ben nerde bulduysam toplamış almışım. - A. Kadir

İş, bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük. - Voltaire

Arkadaş sıkıntınız olmadığında yanınızdadır. Dost sıkıntınız olduğunda size koşar.

Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yeis dalalet-i fikrin, zulmet-i kalp ruh sıkıntısının membaıdır.

Sadık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın. Çünkü sadık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır. - Hz. Ömer (r.a.)

Gökten ne yağdı da, yer kabul etmedi? Toprağa ne ekildi de, bitmedi? Bu dünya ya kim geldi de, gitmedi? Hangi dert sıkıntı bitmedi?

Sıkıntı, arzuları arzulamaktır. - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır.

Hayattaki en büyük sıkıntımız gerçekleri kabul etmeyişimizdir. - J. Ingelow

Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. - Voltaire

İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir. - Hz. Ali (r.a.)

Sıkıntının ilacı meraktır. Merakın ise ilacı yoktur. - Ellen Parr

Deliyi adam edemiyorsak, adamı deli ederiz sıkıntı yok yani.

Her sıkıntı bir kolaylığa gebedir ama hamile müddetine sabretmek gerekir.

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. - La Bruyere

Çektiğimiz sıkıntı parasızlık sıkıntısı değil, bilgi sıkıntısıdır. - İsmet İnönü

Yaşamın her zerresi kutsaldır, değerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çıkar ama sıkıntılardan da güzellikler çıkarmak mümkündür. - Üstün Dökmen

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. - İ. N. Özgür

Sıkıntılı günlerin biteceğini umuyorduk, sonunda umutlarımız meyvesini verdi; öldük. - Hakan Günday

Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir. - A. J. Cronin

İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık halinde doğruluk, sıkıntı halinde cömertlik, ceza vermeye gücü yettiği halde affetmektir. - İdris (a.s.)

Kalbe saldıran sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan seni can evinden vuramaz. - Hz. Ali (r.a.)

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz