Türk Ordusu ile ilgili sözler
Türk Ordusu ile ilgili sözler
Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler Bu noktada müslümanla Müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler. - Monradgea D'ohsson

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır. - Semame İbn-i Eşreş

Üstümüze kılıç çekilmedikçe, ülkemize, tebâma cefa edilmedikçe bizden kimseye zarar gelmez. - Fatih Sultan Mehmet

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. - Çarnayev - Rus Komutan

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur. - Thomas Thorsten

Gök Türkler dişi,Dokuz Oğuz On Uygurlar erkek Bozkurtun soyu sayılmış, Kun yani Oğuzlar'a ise Bozkurt büyük yürüyüşlerde kılavuzluk etmiştir. - Hüseyin Nihal Atsız

Türklerin millî ülküsünden mi bahsediyorsunuz, Türk'e sevginin yanında, Moskof'a kini de yerleştirmeye mecbursunuz. - Hüseyin Nihal Atsız

Birleşmiş Türkler idealinin kabul olunmadığı bir devirde Birleşmiş Milletler idealinden bahsemek, ev yapmayan adamın saray yapmasından bahsetmek gibidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. - Molkte

Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz. - Fritz Neumark

Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır. - İbn-i Hassul

Benim yaratılışımda bir olağanüstülük varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdendir. - Mustafa Kemal Atatürk

Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. - William Martin

En büyük Türkler - den biri olan Yıldırım Bayazıd' ın anası Türk değildir. Hangi Türkçü onu Türklük kadrosundan çıkarmıştır veya çıkarabilir? - Hüseyin Nihal Atsız

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. - Mustafa Kemal Atatürk

Türkler sanki at üzerinde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler. - Bizans İmparatoru Herakleitos

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. - Helmuth Karl Bernhard von Moltke

Yüksel Türk; senin için yüksekliğin hududu yoktur. - Mustafa Kemal Atatürk

Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. - Hammer

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. - La Martine

Ben Türk'üm, o kadar! Mardin'de doğmuşsam, Cizre'de de doğmuşsam, Kars'ta da doğmuşsam ben Türk'üm. - Aziz Sancar

Kumandanlarından biri Adolf Hitler'e sorar: -"Türklere neden saldırmıyoruz?" Bu soru üzerine Hitler: -"Türkler öyle bir millettirki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa 1 tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır." demiştir.

Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türk'lükten başka bir şey değildir. Bu böyle bilinir ve böyledir. - Mustafa Kemal Atatürk

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. - Semame İbn-i Eşreş (Arap bilgin)

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler. - Donaldson

Sen, başka hakimiyetlerdeki Türkler' den mi bahsettin? Türedi hemen karşındadır. Seni emperyalistlikle suçlayacaktır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. - Baron Büsbek

Haydi beni bir daha tutuklayın İngilizler! Ama tutuklamak ve öldürmekle iş bitmiyor. İşte öldü sanılan Türkler, cenaze törenleri için hazırlanan tabutları katillerinin başlarına geçirdiler. - Mohandas Karamçand Gandi

Türkler, Şuuraltında veya duygularının gizli yönünde başka biri ırkın şuur ve özleyişini taşımayan kimselerdir. - Hüseyin Nihal Atsız

Oğuz'un, Fatih'in, Atatürk'ün başbuğluğunu yaptığı bu şanlı Türk ordusunu muzaffer eyle ey yüce Allah!

Türkçülük, Türk ülküsü, yani Türklerin her alanda her milletten üstün olması düşüncesidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Bugün de onun hatırası Türklük ruhunu eriyip sönmekten kurtaracaktır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk orduları başbuğunun kadastro genel müdürü gibi başbakana bağlı olması herhalde bütün subay ve assubayları da incitmektedir. - Hüseyin Nihal Atsız

Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz. - Sir Mark Sykes

İslâmiyetten önceki Türkler evli kadına taarruz edeni ve büyük hırsızlık yapanları idam ederlerdi. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar. - M. Montecuccoli (Avusturyalı komutan)

Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz. - Mustafa Kemal Atatürk

Biz Türk-İslam ülkücüleri Allah'a hamdolsun, inanan insanlarız. Savaşımızda gönül, kafa ve bilek yan yanadır, dilimizde 'dua', elimizde 'kılıç' vardır. - Seyyid Ahmet Arvasi

Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz; çünkü severlerse sizi yerler, sevmezlerse gebertirler. - Hz. Muhammed

Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. - M. Kemal Atatürk

Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar k bir milletin barasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı. - Demirbaş Şarl / İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır. - Hammer

İslamiyet Türkleri değil, Türkler İslamiyeti yüceltti. Biz İslam olmadan önce de büyüktük. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın. - Hadis-i Şerif

Türkler acayip bir millet oldu. Nurcu oluyor, Arapçı oluyor, Moskofçu oluyor, fakat Türkçü olmuyor. - Hüseyin Nihal Atsız

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. - General Hamilton

Birkaç kuşak sonra, Türklerin hepsi, yabancılarla karışma devam etmediği takdirde, aslî tiplerine döneceklerdir. - Hüseyin Nihal Atsız

Eğer dünya tek bir devletten oluşsaydı, sanayisi Almanlar, Askerleri Türkler, Fahişeleri Fransızlar olurdu. - Adolf Hitler

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. - Pierre Loti

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan. Düşmanın ülkesi viran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak!

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. - Lord Byron

Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. - Charles Macfarlene

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. - Towsend (İngiliz komutan)

Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. - Napolyon

Bütün Türkleri bir arada görmek istemeyenler, Türk olmayanlardır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. - Loyd George

Türkler Asya'nın güçlü ulusudur. - Albert Sorel

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. - Andreas Phitiades

Devşirme ve komünist, Türklükten ve Türkçülükten korkar. Türklüğün lehine olan her davranışın, her eserin, her kanunun aleyhindedir. - Hüseyin Nihal Atsız

Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. - Hadis-i Şerif

Batı Trakya dediğimiz yer, bizim dünkü bir iki kazâmız, sayıları 90 bine inen Türkler de dünkü Fâtih sâhiplerinin torunlarıdır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor. - Pierre Loti

Dünyada savaşmayacağım tek ülke Türkiye'dir. - Adolf Hitler

Türkler, en eski çağlardan beri kımız, şarap ve rakı içerek sarhoş olurlar; fakat ciddiyetlerini, vakarlarını asla bozmazlar. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. - Mulman

Türk Oğuz beyleri, budunum (milletim) işitin! Üstte mavi gök basmasa, altta yağız yer çökmese, Türk budunu, ilini, töreni kim bozabilir? Türk budunu, kendine gel, aklını başına devşir! - Bilge Kağan

Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır. - Lamartine / Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

Tüylerim diken diken kulaklarımda Çırpınırdın Karadeniz çınlıyor. Gözlerim de yaşlar nasıl bir duygu olduğunu ne o kanı bozuklar ne de dünya bilir Tük Ordusunun verdiği Gururu!

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan: - Ziya Gökalp

Askerî okullara girecek öğrencilerin nasıl Türk soyundan olması şartsa, öğretmenlerin de Türk soyundan olması öylece şart olmalıdır. - Hüseyin Nihal Atsız

Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız teminatıdır. - M. Kemal Atatürk

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. - Albert Sorel

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. - William Pitt (İngiliz devlet adamı)

En büyük askerlik; çeşitli varsayımları çok iyi hesap ederek en iyi görüleni gecikmeden uygulamaktır. - M. Kemal Atatürk

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. - Comenius (Çek bilgin)

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. - Albert Einstein

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar. - Câhiz (Arap bilgin)

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. - Charles Mcfarlene

Türk bayrağı göklerde dalgalanan bir sancak! Ve biz Türkler Allah'ın önünde eğiliriz ancak.

Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, türkün özünü göstermektir. Bu öz, ay ışığı gibi görülür fakat gösterilemez. - Decamps - Fransız ressam

Düşman yine öz yurduna el attı, Mezarından Ata'n kılıç uzattı, Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı, Ey Türk Askeri, Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

Haydi beni bir daha tutuklayın İngilizler! Ama görüldü ki tutuklama ve öldürmeyle iş bitmiyor! İşte Türkler, kendi cenaze merasimi için hazırlanan tabutlarını, sahiplerinin başlarına geçirdiler! - Mohandas Karamçand Gandi

Türk milleti iki bin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler. - Donaldson

Irak Türkleri 150.000 kişi de olsa Türk ve büyük bir tarihî mirasın neticesi oldukları için bir buçuk milyon Kürtten daha mühimdir. - Hüseyin Nihal Atsız

Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır. - Moltke

Türk ordusu; Dünyanın hiçbir ordusunda seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. - M. Kemal Atatürk

Titrerler heybetinden mavi gökler, şu yerler. Bize şanlı, kahraman zırhlı birlikler derler! Açtıkça tanklar ateş, sanki gürlüyor gökler. Var ol milletin gücü, aslan zırhlı birlikler!

Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. - Sir Julien Corbet

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. - Napoléon Bonaparte

Bağlayamaz hiç bir kuvvet bu kasırga milleti, Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler!

Türk olduğun için Türklük davasını, Müslüman olduğun için İslam davasını, insan olduğun için insanlık davasını güt.

Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur. - Tasso - İtalyan Şair

Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım. - Napolyon

İstediğiniz kadar dağlara haç koyun, gökyüzüne her baktığınızda hilâli göreceksiniz. - Aliya İzzetbegoviç

Türklerle dost ol; ama düşman olma. - Gianni de Michelis

Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin bir Bozkurt'tan türediğine inanmışlardır. - Hüseyin Nihal Atsız

Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor. - Auguste Comte

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. - Kayzerling

Turancılık, Türkçülüğün siyasî amacı, yani yer yüzündeki bütün Türklerin, geçmişte olduğu gibi, tek devlet hâlinde birleşmesidir. - Hüseyin Nihal Atsız

Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş (kalın) derili olan bu toplumlar... kıl giyerler. - Hz. Muhammed

Türklere nasıl ölüneceğini kimse öğretemez. Onu çok iyi bilirler, yalnız bu dünya yaşamak içindir ve insanların iyi yaşayabilme sanatını da bilmeleri gerekir. - İngiliz Yönetim Danışmanı

Türk'e düşman olanlar ve bunu açıkça söyleyenler Türkler için o kadar tehlikeli değildir. Asıl büyük tehlike Türkümsü olan yabancılardır. - Hüseyin Nihal Atsız

Bu memleket tarihte Türktü, halen Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hakim kıldı. - Kaşgarlı Mahmut

Türkiye ve Orta Asya Türkleri beden ve hele ruh yapısı bakımından birbirinin aynı olan tek millettir. - Hüseyin Nihal Atsız

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. - Monradgea D'ohsson

Ordumuz hayat ve onur mücadelesinde milletin amaçlarının tek dayanak noktasıdır. - M. Kemal Atatürk

Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır. - Alp Arslan

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerilerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. - Lady Mary Wortley Montagu

Ne mutlu Türküm diyene! - Mustafa Kemal Atatürk

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. - General Hamilton

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. - Gelland - Fransız Bilgini

Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan; ölümlerle eğlenen Tunç yürekli Türkleriz! - Hüseyin Nihal Atsız

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz