Türklerle ilgili sözler
Türklerle ilgili sözler
Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar. - Andreas Phitiades

Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım. - Napoléon Bonaparte

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. - Kayzerling

Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. - Napolyon Bonapart

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar. - M. Montecuccoli (Avusturyalı komutan)

Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz. - Fritz Neumark

Türkler sanki at üzerinde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler. - Bizans İmparatoru Herakleitos

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar. - Câhiz (Arap bilgin)

Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstadlardır. - Hammer

Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur. - Tasso

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. - Hamilton

Türklere nasıl ölüneceğini kimse öğretemez. Onu çok iyi bilirler, yalnız bu dünya yaşamak içindir ve insanların iyi yaşayabilme sanatını da bilmeleri gerekir.

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. - William Pitt (İngiliz devlet adamı)

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. - Çarnayev (Rus komutan)

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. - Semame İbn-i Eşreş (Arap bilgin)

Türklerle dost ol ama düşman olma. - Gianni de Michelis

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. - Pierre Loti

Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. - Hammer

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor. - Pierre Loti

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur. - Thomas Thorsten

Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. - Decamps (Fransız ressam)

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. - Gelland (Fransız bilgin)

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. - La Martine

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır. - Hammer

Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. - Loyd George

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. - Comenius (Çek bilgin)

Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. - William Martin

Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim. - Sir Julien Corbet

Haydi beni bir daha tutuklayın İngilizler! Ama görüldü ki tutuklama ve öldürmeyle iş bitmiyor! İşte Türkler, kendi cenaze merasimi için hazırlanan tabutlarını, sahiplerinin başlarına geçirdiler! - Mohandas Karamçand Gandi

Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. - Molkte

Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelendir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır. - Lamartine

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. - Napoleon Bonaparte

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan Müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada Müslümanla Müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler. - Monradgea D'ohsson

Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da bir o kadar ustadır. - Lord Byron

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. - Lord Byron

Müslümanlar, Türklerle öldürüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş (kalın) derili olan bu toplumlar... kıl giyerler. - Hz. Muhammed

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. - Mulman

Türk Oğuz beyleri, budunum (milletim) işitin! Üstte mavi gök basmasa, altta yağız yer çökmese, Türk budunu, ilini, töreni kim bozabilir? Türk budunu, kendine gel, aklını başına devşir! - Bilge Kağan

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. - Towsend (İngiliz komutan)

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir. - Charles Mcfarlene

Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı. - Demirbaş Şarl

Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır. - İbn-i Hassul

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. - Moltke

Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz; çünkü severlerse sizi yerler, sevmezlerse gebertirler. - Hz. Muhammed

Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır. - Alp Arslan

Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hakim kıldı. - Kaşgarlı Mahmut

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir. - Monradgea D'ohsson

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez. - Baron Büsbek

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır. - Semame İbn-i Eşreş

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerilerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. - Lady Mary Wortley Montagu

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. - Mustafa Kemal Atatürk

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Ay gökte durdukça acun döndükçe Türk olacak yağız yerde.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim. - Mustafa Kemal Atatürk

Ben Türk'üm, o kadar! Mardin'de doğmuşsam, Cizre'de de doğmuşsam, Kars'ta da doğmuşsam ben Türk'üm. - Aziz Sancar

Ben Türkiye'yi yerin üstündeki 35 milyon ölünün değil, yerin altındaki 35 milyon dirinin koruduğuna inanırım. - Necip Fazıl Kısakürek

Beni radyasyon değil, Türkiye'deki sistem kanser etti. - Kazım Koyuncu

Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Bu böyle bilinir ve böyledir. - Mustafa Kemal Atatürk

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Benim Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. - Mustafa Kemal Atatürk

Benim yaratılışımda bir olağanüstülük varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdendir. - Mustafa Kemal Atatürk

Bir yanım Kırgız, bir yanım Türkistan, bir yanım Kerkük, Bir gün ay yıldızın altında buluşacak her Türk!

Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. - Mustafa Kemal Atatürk

Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Bu memleket tarihte Türktü, halen Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir. - Mustafa Kemal Atatürk

Bu ülke Geçmişte Türk'tü, bugün de Türk ve ebediyen de Türk kalacaktır.

Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al "bayrak" arar, kulağım "ezan" sesi - Necip Fazıl Kısakürek

Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor. - Auguste Comte

Durma düşman durma, gücünü arttır. Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bir kavme bu felaket azdır. Vur eski kölesi utandır onu. Bırakma uyusun, uyandır onu. - Ziya Gökalp

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. - Albert Sorel

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. - Hamilton

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler. - Donaldson

Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. - Mustafa Kemal Atatürk

Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz. - Sir Mark Sykes

Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. - Mustafa Kemal Atatürk

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. - Mustafa Kemal Atatürk

İslamiyet'i ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Japon : "Biri yapabiliyorsa, ben de yapabilirim. hiç kimse yapamıyorsa, ben yapmalıyım." Türk : "Biri yapabiliyorsa ben neden yapayım? Hiç kimse yapamıyorsa, ben nasıl yapayım?"

Konuşup konuşup muhabbetin sonu geldikten sonra, "amaaan boş ver dedikodu yapmış olmayalım" diyen kadın, Türk kadınıdır.

Kumandanlarından biri Adolf Hitler'e sorar: Türklere neden saldırmıyoruz? Hitler: Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa 1 tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır.

Mahkemelerimiz "Yüce Türk Milleti adına" karar verir. Ancak, Yüce Türk Milleti mahkemelerimiz adına karar veremez.

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. - Mustafa Kemal Atatürk

Ne mutlu Türküm diyene! - Mustafa Kemal Atatürk

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. - Mustafa Kemal Atatürk

Türk bayrağı göklerde dalgalanan bir sancak! Ve biz Türkler Allah'ın önünde eğiliriz ancak.

Türk Budun, Ökün!... Kendine gel. Aklını başına topla. Her söze herkese inanma. Beynini işlet. Geçmişini hatırla. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü; KATLİAM! - Hüseyin Nihal Atsız

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Türk Eli bölünmez bir bütündür. Bu bütünün, bugün dışarıda kalan parçalarını da bir gün içeriye alacağız. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk erkeğinin dünyanın en kıskanç erkeklerinden biri olmasının sebebi; sevgililerine değil, kendilerine güvenmediklerindendir. - Aziz Nesin

Türk genci nasıl olmalı? Dışı pırıl pırıl Türk, içi alev alev İslam. Dışı içine köle, içi dışına hakim bir gençlik.

Türk halkı alim değildir, ama ariftir. - Ömer Seyfettin

Türk ırkının hususi yapısına, ahlaki ve milli temayüllerine aykırı olan komünizmi Türkiye'ye sokmak isteyenler millet bakımından soysuz ve namert oldukları gibi kanun nazarında da haindirler. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk Kağanlarının soyadı Eçine, yani Kurttur. Devşirme ve komünist okulda Bozkurt rozetine, meydanda Bozkurt heykeline dayanamaz. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk köklü tek fikir, tek ülkü yalnız Türkçülüktür. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk milleti bu demokratik tepişmelerle mi kurtulup yükselecek? Mezhep ve din haline gelmiş particilikle mi kalınacak? - Hüseyin Nihal Atsız

Türk milleti iki bin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. - Donaldson

Türk milleti kendi yasa ve töresine kavuştuğu zaman Türkleşecek ve bahtiyar olacaktır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk milleti, Türk kökünden gelenlerle Türk kökünden gelmiş olanlar kadar Türkleşmiş kimselerden meydana gelen topluluktur. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk Milleti'nin aşırı sabırlı olduğunu,fakat ayranı kabardığı zaman,Kağan Arslan gibi önünde durulmadığını bütün tarih ve dünya bilir. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk milletinin davası yüksek milli şuur ve milli kazanç, yani kuvvetli milliyetçilik içinde başarılacak davadır. - Hüseyin Nihal Atsız

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. - Mustafa Kemal Atatürk

Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Türk olduğun için Türklük davasını, Müslüman olduğun için İslam davasını, insan olduğun için insanlık davasını güt.

Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. - Mustafa Kemal Atatürk

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Üstümüze kılıç çekilmedikçe, ülkemize, tebâma cefa edilmedikçe bizden kimseye zarar gelmez. - Fatih Sultan Mehmet

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan. Düşmanın ülkesi viran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak.

Yüksel Türk; senin için yüksekliğin hududu yoktur. - Mustafa Kemal Atatürk

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz