Yöneticilik, Liderlik ile ilgili sözler
Yöneticilik, Liderlik ile ilgili sözler
Eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen, ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. - Atatürk

Benim işim insanlara iyi davranmak değil. Benim işim onları geliştirmek. - Steve Jobs

En az yöneten devlet, en iyi devlettir. - Thomas Jefferson

Büyük bir milleti yönetmek, küçük bir balık pişirmek gibidir. Fazla kurcalarsanız, mahvedersiniz! - Lao Tzu

Eğer bir birey lider olmak istiyorsa, tartışmasız o hiçbir şey için durmaz demektir. - Richard M. Nixon

Emretmeyi bilmek için itaat etmeyi bilmelidir deniliyor, bana kalırsa kırk yıl itaat eden bir insan, artık komuta etmeye kabiliyetli değildir. - Napoleon Bonaparte

At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir. - Cengiz Han

Liderlerin kalitesini anlamanın en kısa yolu, etrafındaki kişilere bakmaktır. - Nicola Machiavelli

Bir iş adamının kararları sahip olduğu bilgiden öteye gidemez. - R.P.Lamont

Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır. - Atatürk

Lider olmadan önce, kendinizi geliştirmekte başarı göstermelisiniz. Lider olduğunuzda ise, başkalarını geliştirmekte başarılı olmanız gerekir. - Jack Welch

Kendine güvenen herkes dünyayı yönetebilir. - Voltaire

En iyi liderler, iş bittiğinde insanların bu işi biz başardık diyebilmelerini sağlayan kişidir. - Lao Tzu

Hiçbir büyük yönetici veya lider cennetten düşmemiştir.

En iyi lider en iyi umut taciridir. - Napolyon Bonapart

Liderlik mücadelesi için güçlü olunmalıdır, ancak kaba olunmamalıdır; kibar olunmalıdır, fakat zayıf olunmamalıdır; cesur olunmalıdır, fakat zorba olunmamalıdır; düşünceli olunmalıdır, fakat tembel olunmamalıdır; mütevazi olunmalıdır, fakat utangaç olunmamalıdır; gururlu olunmalıdır, fakat küstah olunmamalıdır. - Jim Rohn

Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın. - Charles Schwab

Eğer heyecan üretemezseniz, pek fazla şey üretemezsiniz. - John Willard Marriott

Arkadan yürüyenler, asla yönetici olamazlar. - Atilla

Liderlik harekettir, konum değil - Donald H. McGannon

Yöneticiler işleri doğru yapar. Liderler doğru işleri yapar. - Peter Drucker

Bir lider; yolu bilen, yola giren ve yol gösteren kişidir. - John C. Maxwell

Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının. Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu takip edin. - Çin Atasözü

Gelecek yüzyıl güçlü liderlerin değil, güçlendiren liderlerin yüzyılı olacaktır. - Bill Gates

İşi doğru yapana yönetici; doğru işi yapana lider denir. - Warner Bennis

Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir. - Attila

İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür, başkalarına kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en kolay ve en etkili yoludur. - Franklin D. Roosevelt

Liderler insanları ulaşmak istedikleri yere götürür. Büyük bir lider ise gitmek istedikleri yere değil gitmeleri gereken yere ulaştırır. - Rosalynn Carter

Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi, sanki kendileri arzu ediyormuşcasına başkalarına yaptırabilmektir. - Dwight D. Eisenhower

Bir iş iyi gidiyorsa, bilin ki zamanında birisi cesur bir karar vermiştir. - Peter Drucker

Kendinizi tanıyıp ifade etmek, onu inkâr etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız liderlikte ödüllendirilirsiniz. - Warren Bennis

Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız. - Hz. Ömer (r.a.)

Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. - Johann Wolfgang von Goethe

En iyi liderler, kendilerini geçecek takipçiler yetiştirirler. - Alan L.McGinnis

Ortalıkta çok fazla şef; fakat çok az kızıl derili var. - Amerika Atasözü

Lider olmak için rol üstlenmenize gerek yoktur. - Henry Ford

Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur. - Emiliano Zapata

Herkesin boynunda asılı görünmez bir levha vardır. Üzerinde 'Bana kendimi önemli hissettir' yazar. İnsanlarla çalışırken bu mesajı asla unutmayın. - Mary Kay Ash

Zeki insanları işe alıp, sonra onlara ne yapacaklarını söylemek bana mantıklı gelmiyor. Biz zeki insanları işe alırız ki, onlar bize ne yapacağımızı söylesinler. - Steve Jobs

Liderler doğru işi yapan kişilerdir; yöneticiler işleri doğru yapanlardır. - Warren G. Bennis

Bin asker toplamak kolaysa da onlara bir general bulmak zordur. - Japon Atasözü

Başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay çok daha hoştur. Çizilmiş bir yoldan yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak, ruh için büyük bir rahatlıktır. - Montaigne

Ortalama liderler çıtayı kendileri için yükseltirler; iyi liderler çıtayı başkaları için yükseltirler; büyük liderler kendi çıtalarını yükseltmeleri için diğerlerine ilham verirler. - Orrin Woodward

Olağanüstü liderler çalışanlarının kendilerine olan güvenlerini arttırmak için ellerinden geleni yapmalıdır. İnsanlar kendi yeteneklerine güvendikleri zaman başaramayacakları iş yoktur. - Sam Walton

İyi bir lider, halkına babalık şefkati ile hizmet edendir. - 2. Abdülhamid

Yönetim başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir, merdivenin duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler. - Stephen R. Covey

İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk. - Albert Einstein

İşaret ederek ve insanlara gitmeleri gereken yerleri söyleyerek lider olamazsınız. O yere gidip, konuyu ele alırsanız lider olursunuz. - Ken Kesey

Lider,cezalandırırken yavaş, ödüllendirirken hızlı olmalıdır. - Ovid

Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır. - John W. Gardner

Liderler, motivasyonu kendileri yaratmazlar, yalnızca kilidini açarlar. - Gardner

İtaat etmeyi öğrenen nasıl emredeceğini de bilir. - Solon

Liderlik güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır. - Warren Bcnnis & Burt Nanus

Yöneten, zorla gelmemelidir. İnsanlar kendi liderlerini seçebilmelidir. - Albert Einstein

Hiçbir partiyi; hiçbir lideri izlemem. Ben yaşamımın çoğunu İslam'a, yasalarına ve siyasetine, kültür, tarih ve edebiyatının titiz olarak okunmasına verdim. - Muhammed İkbal

Sakin bir denizde, herkes kaptan kesilir. - John Ray

Gerçek lider, izlenecek yolu bilen, o yoldan giden ve yolu aydınlatan kişidir. - John C. Maxwell

Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz! - Attila

Gerçek liderler, insanların korkuyla değil sevgiyle gönüllü olarak takip ettiği rehberlerdir. - Brian Tracy

Liderliğin gerçek sınavlarından biri, acil olmadan önce bir problemi tanımasıdır. - Arnold H. Glasgow

Önemli işleri başarmak zor, yönetmek ise daha da zordur. - Friedrich Nietzsche

Başkalarını yönetmek isteyen insan, her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır. - Robert Burton

Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Diğerleri yönetemez, ama yönlendirir. Gerçek lider; kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir. - Benjamin West

Bir kişinin devlet adamı olabilmesi için her şeyden önce yöneteceği toplumla dost olması, dostluk kurması gerekir. - Atatürk

Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek gibi olur. - Yusuf Has Hacib

Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız. Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız. - Ken Blanchard

Koç olarak veya liderliğin herhangi bir pozisyonunda uzun vadeli başarı yakalamak için bir şekilde takıntılı olmalısınız. - Pat Riley

Her sistem, kendine uygun lideri üretir. - Roger Garaudy

Sürüyü uçuran ve diğerlerinin sürüye katılmasını sağlayan yaban ördeği değil, uçuşudur. - Çin Atasözü

Emretmeden yönetebiliyorsanız lidersiniz demektir. - Lao Tzu

Bir lider, ulusunu savaşa göndermeden önce tereddüt etmiyorsa, liderlik yeteneği yoktur. - Golda Meir

Bir lider başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir. - Harry Truman

En iyi liderler, kendilerini izleyen kişilere varlığını hissettirmeyenlerdir. Öyle ki, görev yerine getirildiğinde, o kişiler "bunu kendi başımıza yaptık" derler. - Lao Tzu

Hiç kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez. - Thomas Jefferson

Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne de yönetilir. - Halil Cibran

Büyük liderler insanlarıyla bağlantı kurmanın ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmanın yollarını bulur. - Steven J. Stowell

Lider, yalnız gösterileni değil, özellikle gösterilmeyeni görebilene derler. - M.C.Forbes

Arkadan önderlik edin. Bırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar. - Nelson Mandela

İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez. - Konfüçyus

Bir koyun tarafından komuta edilen aslan ordusundan korkmam; ama bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusundan korkarım. - Büyük İskender

En iyi yönetici, yaptırmak istediği işi yapacak iyi adamları bulan ve onlar bunu yaparken işlerine karışmayarak kendi sorumluluklarını bilmelerini sağlayan kişidir. - Theodore Roosevelt

Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur. - Marshall Foch

Bir lider, umut satıcısıdır. - Napoleon Bonaparte

Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır. - Stephen R. Covey

Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. - Hz.Ali (r.a.)

Dünün yöntemlerini bugünün dünyasında kullanmakta ısrar eden kişi, yarının işinde olmayacaktır. - John C. Maxwell

Bir lider, bir çoban gibidir. Sürüsünü uçuruma doğru yürütmemelidir. - Nelson Mandela

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. - Şeyh Edebali

Kendinde akıl olmayanı, akılla yönetemezsin. - Arthur Schopenhauer

Bir lider, bir millet; bir usta ve milyonlarca köle demektir. - Albert Camus

Vizyonsuz bir lider, üzeri adressiz pullu bir mektuba benzer; hiçbir zaman bir hedefe ulaşamaz. - Mehmet Murat İldan

Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük bir lider olamaz. - W. A. Nonce

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin. - Atatürk

Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini birçok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez. - Lao Tzu

Eylemleriniz başkalarını daha fazlasını hayal etmeye, daha fazla öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa mükemmel bir lidersinizdir. - Dolly Parton

İtaat etmeyi öğrenemeyen iyi bir kumandan olamaz. - Aristoteles

At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız, bir süvari alayına liderlik yapamazsınız. - John Peers

Sürü tersine dönünce, uyuz keçi lider olur. - İrlanda Atasözü

Askeri lider olunmaz, doğulur. İyi bir lider olabilmek için, karakterinizde insanların sizi takip etmesine sebep olacak şeyler olmalı. - Jimmy Johnson

Liderlik bir kişinin vizyonunu yükseklere çıkarmak, bir kişinin performansını daha yüksek standartlara yükseltmek, kişiliğini normal sınırlarının ötesinde geliştirmektir. - Peter Drucker

İnsanlar her biri ayrı ses çıkartan enstrümanlara benzerler, lider; orkestra şefi gibi, bu topluluktan gürültü değil, melodi çıkaran kişidir. - Anonim

Liderin ilk görevi gerçekliği tanımlamaktır. Liderin son görevi teşekkür etmektir. İkisinin arasında, lider bir hizmetkardır. - Max De Pree

Liderlik sanatı kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağlamaya bağlıdır. - Adolf Hitler

Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar. - Warren Bennis

En iyi yönetim, en az yönetendir. - Henry D. Thoreau

Geçmişte bir lider, bir patrondu. Bugünün liderleri, insanlarıyla arkadaş olmalıdır. Artık onları yalnızca mevkii gücü baz alınarak yönetilemez. - Ken Blanchard

Önderler nazik olurlarsa; halkları saygısızlığa cesaret edemez, önderler adil olurlarsa halkları serkeşliğe cesaret edemez, önderler güvenilir olurlarsa halkları yalancılığa cesaret edemez. - Konfüçyüs

Vahşiler dışında, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir. - Voltaire

En iyi lider varlığı belli olmayandır; işi bittiği, amacına vardığında, diyecekler ki; biz bunu kendimiz yaptık. - Konfüçyüs

Kaptanın, karşılaştığı fırtınalara değil, gemiyi limana getirip getirmediğine bakılır. - William McFee

Liderlik pozisyon değil, aksiyondur. - John Adair

En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir. - Lao Tzu

En iyi liderler, kişiliklerinde güçlü bir kalıplanmamışlık özelliği bulunan yöneticilerden çıkar, yeniliğe direneceklerine onun sembolü olurlar. - Ogilvy

Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder. - Attila

Gerçek bir lider mutabakat arayan değil, mutabakatı şekillendirendir. - Martin Luther King

Yönetici dediğin karar veren kişidir. Kimi zamanlar doğru karar verebilir ama mühim olan her zaman karar vermesidir. - John Patterson

Başarılı liderler doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar. - John Maxwell

Çocuk, boyun eğmek kadar lider olmak için de eğitilmelidir. - John Dewey

Yönetmek, insanlara yapılması gerekeni yaptırmaktır. Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar. - Warren Bennis

Kıyamet gününde insanların Allah Teâlâ'ya en sevgili olanı ve O'na en yakın yerde bulunanı adaletli devlet başkanıdır - Hz. Muhammed

Liderliğin ilk koşulu güzel konuşmaktır. Dilinizi doğru konuşamıyorsanız peşinizden kimse gelmez. - Sam Walton

Toplumsal gelişmenin de, çürümenin de temelinde, yöneticilerin tavırları yatar. - Atatürk

Korkak bir lider en tehlikeli insandır. - Stephen King

Büyük liderler tartışmayı, çekişmeyi basitleştiren ve herkesin anlayabileceği bir çözüm sunmaktan şüphelenen harika basitleştiricilerdir. - Colin Powell

Yöneticiler duygularıyla davranmamalı, her zaman mantık yolunu seçmelidirler. - Napolyon

Fazla zeki ve çalışkan değildi; fakat kentinden daha zeki ve çalışkan insanları çalıştırmayı bilirdi. - Andrew Carnegie

Liderlik sizin yapmak istediğiniz işi, başkasına, o kişi istediği için yaptırabilme sanatıdır. - Dwight D. Eisenhower

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Her şeyi kendisi yapmak isteyen veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisinde toplamak isteyen hiç kimseden büyük lider olmaz. - Andrew Carnegie

Tarih, yönetici sınıflarının adlarını ölümsüzler listesine yazdırmak için yaptığı fetihlerin kaydıdır. - Zygmunt Bauman

Büyük şeyler yapmak zordur; ama büyük şeyler emretmek daha da zordur. - Friedrich Nietzsche

Etkili liderlik, grup içindeki problemler kadar, görevle ilgili problemleri de çözer. - C. E. Bingaman

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. - Alexandre Dumas

Lider sabırla öğretir. Sabırsız yönetici lider değildir. - Aguayo

Toplumsal önderlerin nitelikleri rüzgardır, sıradan insanların nitelikleri ottur, otlar rüzgar önünde eğilir. - Konfüçyus

Gerçek liderler, takipçiler yaratmaz, daha çok lider yaratır. - Tom Peters

İyi bir yönetici sıradan insanları sıra dışı işler yapar hale getirir. - Peter F. Drucker

Liderin yapabileceği işlerden biri, insanları gerçekten nelerin motive ettiğini bulmak ve bunlardan yararlanarak, bireylerin ve grupların zorlu hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. - Robert Hargrove

Yöneticiler sürdürür; liderler değiştirir. - Peter Drucker

Kan, zahmet, gözyaşı ve ter vaat eden liderler güvenlik ve güzel zamanlar vaat eden liderlere göre daha çok takipçi kazanırlar.Sıkışma olduğunda insanlar cesur olur. - George Orwell

Orkestrayı yönetmek isteyen, sırtını kalabalığa dönmelidir. - James Crook

Liderlik çok kere ayağa kalkıp ne düşündüğünü söyleyebilene nasip olmaktadır. - Dale Carnegie

Bey adil olmalıdır. Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. - Yusuf Has Hacib

Eğer eylemleriniz diğerlerini daha çok hayal kurmaya, daha çok öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa, siz bir lidersiniz demektir. - John Quincy Adams

Etkileyici olmak için bir lider kendinden emin ve güvenilir ve aynı zamanda açık, anlayışlı olmalıdır.

İyi yöneticiler astlarıyla sorunları konuşmaz; bunun yerine onların kendi sorunlarını dile getirmelerine imkan verirler. - Peter F. Drucker

İnsanlara gemi yaptırmanın yolu onlara marangozluk öğretip görev ve programlar vermek değil, engin denizlerin özlemini aşılamaktır. - Antoine de Saint-Exupéry

İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız, onlarla birlikte yürüyün. - Lao Tzu

Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır. - Marcus Tullius Cicero

Başkalarına hizmet etmemiş olan, diğerlerine hükmedemez. - John Florian

Lider; en ulu ağaca tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır. - Stephen Covey

Öncülük ettiğinizi düşünüyorsanız ve arkanızı döndüğünüzde kimsenin takip etmediğini görüyorsanız o zaman sadece yürüyüşe çıkmışsınızdır. - Benjamin Hooks

Kendini yönetirsen, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. - Platon

En iyi lider, en iyi umut taciridir. - Napoleon Bonaparte

İnsanları yönetmezsiniz, işleri yönetirsiniz. İnsanlara liderlik edersiniz. - Grace Hopper

İyi bir lider, başarısızlığın payından kendi hissesine düşenden biraz fazlasını ve başarıdan hissesine düşenden de biraz azını kendisine ayırır. - Arnold Glashow

Esas meselenin; liderlerin halkın bilmeleri gereken şeyleri onlara söylemeleri gerekirken, onları memnun edecek şeyler söylediklerini göreceksiniz. - Demosthenes

Kendine usta diyebilmen için; önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin. - Japon Atasözü

Gerçek sevinç, başka birine fayda sağlayacak bir yolda, ona ilham ve cesaret verip öncülük ettiğinizde yaşanır. - Zig Ziglar

Fatihler şansa inanmaz. - Nietzsche

Bir liderin büyüklüğü; inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, görüşlerinin genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür. - D. N. Jackson

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz