Zulüm ile ilgili sözler
Zulüm ile ilgili sözler
Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. - Hz.Ali (r.a.)

Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. - Mehmet Akif Ersoy

En zalim yalanlar sessizlikle söylenir. - Robert Louis Stevenson

Adalet nedir? - Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? - Dikene su vermek. - Mevlana

Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. - Hz. Ali (r.a.)

Böyle suskun böyle üzgünsem, böyle zalim böyle günahkârsam, ben değil; beni gülerken ağlatan, yaşarken öldüren UTANSIN!

En acımasız zalimler daha önce büyük zulümlere maruz kalmış mazlumlardan çıkarmış.

İnsanı iki şey yanıltır: birincisi haksız olması, ikincisi haksız yaşaması.

Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir dertlerimiz bile. - Charlie Chaplin

Haksızlık kadar öğretici eğitim yoktur. - Benjamın Disraeli

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar; Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. - Yusuf Has Hacip

Zulüm, ahde riayetsizlik ve hile denilen üç kötü haslet kimde varsa zararları yine kendisine dokunur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: 1) Nefsinin arzularına uyanlar 2) Fıskını ilan edenler 3) Zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri

Bir tarafı dinlemeden karar veren, doğru karar verse de; adaletsizlik etmiş olur. - Hz. Ali (r.a.)

Çoğunluk her zaman haksızdır; azınlık ise nadiren haklı. - Henrik Ibsen

Bir haksızlık gördüğünüzde müdahale etmezseniz; önce hakkınızı, arkasından da şerefinizi kaybedersiniz.

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. - Mohandas Karamçand Gandi

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan zalim ve zorba bir validen iyidir. - Hz. Ali (r.a.)

Bizzat katlanamadığınız eziyete başkasının tahammül etmesini istemeyiniz. - Syrus

Haklı karıncaya yol veririm, haksız fili yolundan ederim belki; başı karlı dağ değilim ama bir adımda geçilecek tepede değilim.

Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.

Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma. - Şems-i Tebrizi

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. - Mevlana

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır.

İftira, kılıçtan daha zalim bir silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiçbir zaman kapanmaz. - Henry Fielding

Artık bundan sonra kim Allaha karşı yalan uydurup iftira düzerse işte onlar zalim olanlardır. - Al-i İmran Suresi 94. ayet

İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah zalim olanları sevmez. - Al-i İmran Suresi 57. ayet

Oysa onlar önceden ellerinin takdim ettiklerinden dolayı onu (ölümü) hiçbir zaman kesin olarak dilemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilendir. - Bakara Suresi 95. Ayet

Andolsun Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz. - Bakara Suresi 92. Ayet

Ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. - Bakara Suresi 35. Ayet

Güce dayanmayan adalet aciz adalete dayanmayan güç zalimdir. - Pascal

Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri ise mermere yaz. - Benjamin Franklin

Haksız sözleri tasdik eden dalkavuk ve ikiyüzlüdür. - İmam Şafii

Sıkıntı sefahatin muallimidir. Yeis dalalet-i fikrin, zulmet-i kalp ruh sıkıntısının membaıdır.

Dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetmelisiniz. Bu devrimcinin en önemli özelliğidir. - Ernesto Che Guevara

Senin iyiliğini isteyen kimse, yolunda şöyle bir diken var diyendir. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür. - Sadi

Zalimin zulmü olmasaydı mazluma ilahi merhamet olmazdı. - Nurettin Topçu

Zulüm ile abad olan sonunda berbad olur.

Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonra dilenci olursun. - Sadi

Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. - Hz. Ali (r.a.)

Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. - Eflatun (Platon)

Cesurlar zalim olmazlar. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

Adalet, haksız olana haksızlık gibi gelir. Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur. - Daniel Defoe

İnsanların en üstünü ceza vermeye gücü yettiği halde affedendir. İnsanların aklı en noksan olanı ise, kendinden aşağı ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. - Hz. Muaviye

En büyük trajedi, kötülerin zulmü değil, iyilerin bu zulme karşı sessiz kalmasıdır. - Martin Luther King

Haksızlığa karşı çıkıp hakkını aramayan hem hakkını hem şerefini kaybeder. - Hz. Ali (r.a.)

Mazlumun; zalimden öcünü aldığı gün şüphesiz ki zalimin zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır. - Hz. Ali (r.a.)

Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem. Gururdur namustur bayrak ve sancak aksa da kanım zalimi güldürmem.

(Allahın) Onların tevbelerini kabul etmesi veya zalim olduklarından dolayı azaplandırması işinden sana bir şey (sorumluluk ve görev) yoktur. - Al-i İmran Suresi 128. ayet

Kuvvete dayanmayan adalet aciz adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. - Blaise Pascal

Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, ne korku - Necati Cumalı

Alemde yağcı alimler olmasaydı zalimlerin zulme cesareti olamazdı. - Dağıstanlı A.F.

En haksız barışı en adil savaşa tercih ederim. - Marcus Tullius Cicero

Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. - Hz. Ali (r.a.)

Kim haklı, kim haksız savaşı değildi ki? Beraber olma savaşını kaybettik biz.

Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, haksız çıkarsın. Çünkü onların galip geleceği, ikinci bir yüzleri daha vardır. - İlhan Berk

Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. - Sadi-i Şirazi

Akılsız insanları översek, onlara çok haksızlık etmiş oluruz.

Gaynanaların zalim olduğu zamanda gelin oldum; gelinlerin zalim olduğu zamanda gaynana oldum.

Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin, egonuzdan yüksek olduğunu ifade eder - Sigmund Freud

Mazlum ol zalim olma. Üzül de üzen olma. Mahşerde hesap zordur ezil de ezen olma.

Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir. - Hz.Ali (r.a.)

Her haksızlıkta öfkeyle titriyorsan, sen de benim yoldaşımsın. - Ernesto Che Guevara

Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha fenadır. - Hz. Ali (r.a.)

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. - Hz. Ali (r.a.)

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle, eziyeti bağışlamakla, yalanı doğruyla cevapla.

Uzun bir tartışma her iki tarafın da haksız olduğunun delilidir. - François-Marie Arouet Voltaire

Yaşamak ağır bir yük omuzlarda. Yorulup çöken insanın kalkması sürer ömür boyu. Hayat durmadan ders veren bir okul aynı zamanda teneffüse çıkmaya izin vermeyen öğretmen kadar zalim.

Mazlumun dostu zalimlerin düşmanı olunuz. - Hz. Ali (r.a.)

Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. - Ahmet Hamdi Tanrıpınar

Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. - Sokrates

Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir. - Hz.Ali (r.a.)

Haksız bir davada zirve olmaktansa, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim.

Hürriyet ağacı, ara sıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir. - Thomas Jefferson

İçinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir eziyet yoktur. - Maya Angelou

Kendi kendine zulmeden, başkalarına karşı nasıl adaletli davranacak şaşarım. - Hz.Ali (r.a.)

Özür dilemek de basittir, kalp kırmak da. Ancak ikisi arasındaki enerji çok farklıdır. Birisi fetheder, birisi zulmeder.

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir. - Montesquieu

Ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hürriyet. Çalış idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten.

Yaşam çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra dersi verir. - Andre Gide

Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. - Yunus Emre

Zulmeden kişi bu zulmü bana yaptığını sandı. Bana yapılan zulüm geçip gitti ama vebali onun boynuna kaldı.

Duanla mı doğdum ki bedduanla öleyim zalim.

Zalim olanlar zayıf kişilerdir. Sevecenlik güçlülerden beklenir. - Leo Rosten

Neyi arıyorsan sen Osun der Mevlana. Zulmün peşindeysen zalimsin aşkı arıyorsan aşık.

Herhangi bir haksızlık karşısında konuşmayan, kendisi haksızlığa uğradığında kimsenin konuşmasını beklemesin.

İnsan, dünyada bir Hak'tan, bir de haksız olmaktan korkmalı.

Birine göre adaletli olan şey, diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan, diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, diğerine göre çılgınlıktır.

Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır. - Bertrand Russell

Kanunların bittiği yerde zulüm başlar. - Lord Chatham

Özlediğim veya heves ettiğim dünya ile içinde bulunduğum dünya arasında kabul etmek gerekir ki dünya kadar fark var... Ne diyeyim herkes bir miktar zalim...

Zulüm Azrail olsa, hep Hakk'ı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. - Muhsin Yazıcıoğlu

Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. - Sadi-i Şirazi

Zalimler için yaşasın cehennem. - Bediüzzaman Said Nursi

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; / Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

İnsanlar birbirlerine yahut haksız mala, meşru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da, Allah'a ibadet ediyoruz sanında bulunuyorlar. - Şeyh Bedreddin

Zalim bir hükümet bir kaplandan daha fazla korkulmalıdır. - Konfüçyüs

Meşhurdur ki zulm ile olmaz cihan harab, eyler anı müdahane-i aliman harab.

Sabır sadece zorluklara tahammül etmek değildir. Sabır; gücümüz yettiği halde zalim olmamaktır.

Zalimi zulmetmekten alıkoyarsan kardeşlik hakkını yerine getirmiş olursun. - Necip Fazıl Kısakürek

Bir yerdeki haksızlık, adalet için her yerde tehlikedir. - Martin Luther King

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. - Hz Ali (r.a.)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. - Montesquieu

Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Yorumlar
Yorum yaz