Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır.