İnsan ki gelip geçer, dünyadan nefes gibi, ne büyük ıstıraptır yaşamak herkes gibi... (Sabahattin Ali)