İnsan eninde sonunda her şeye alışır. Albert Camus